Rozbalit celou nabídku
Music on the Square

Zákaz odběru povrchových vod na území ORP Slaný

Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, dle § 109 a § 115 a) zákona č. 254/2001 Sb., zákona o vodách, zakazuje ve veřejném zájmu odběr povrchových vod z vodních toků na celém správním území ORP Slaný s okamžitou platností do odvolání.

K tomuto účelu vydal MěÚ Slaný, OŽP pod č.j. 33422/2015/OŽP dne 23.07.2015 Opatření obecné povahy, které je zveřejněno na úřední desce a je i nadále v platnosti do odvolání. Zákaz odběru povrchových vod z vodních toků platí pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků a napouštění nádrží a bazénů. Mimořádné opatření bylo vydáno na základě podprůměrných minimálních průtoků na vodních tocích a vzhledem k nepříznivému vývoji hydrologické situace, který stále trvá.

Slánský VideoMagazín Lepší místo Slánská radnice

Důležité informace 

RDK poskytuje rozpis a informace o odstávkách jednotlivých kotelen v létě 2017.

BIO odpad - Termíny svozu bioodpadu pro rok 2017

Rozdělení dotací z rozpočtu města pro sportovní a zájmové organizace na činnost a granty na rok 2017.

Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města na pořádání kulturních akcí v roce 2017.

Trhy na náměstí - Rozpis trhů na Masarykově náměstí ve Slaném konaných v roce 2017.

Komunální odpad - Oznámení k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru , přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2017.

Informování e-mailovou poštou - podrobnosti o zasílány aktuálních informací z městského úřadu týkající se např. výluk v dodávkách médií, upozornění na splnění poplatkových povinností, nebo pozvánkek na akce města...

Vlastnictví nemovitostí - úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí, kteří nejsou dostatečně určitě označeni v katastru nemovitostí, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti. Nepodaří-li se vlastníka zjistit po uplynutí 10 let, stane se nemovitost vlastnictvím státu.

Aktuálně z úřední desky 

  Servis

  Software pro prohlížení dokumentů:

  office Rozšíření office 2003 (.docx, .xlsx)

  docProhlížeč WORD 2003 (soubory .doc)

  xlsProhlížeč EXCEL 2003 (soubory .xls)

  pdfProhlížeč Adobe Reader (soub. .pdf)

  flashplayerPřehrávač online videa (videomag.)

  Mějte aktuální informace jako první:

  rss Odebírejte RSS zdroj meuslany.cz

  Více informací o RSS a jak jej používat

  Praktické a zajímavé

   
  © MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
  Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
  Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.