Rozbalit celou nabídku

Strategický plán sociálního začleňování

Soubory ke stažení

Strategický plán sociálního začleňování (0.8MB) (PDF/A)


Zastupitelstvo města v pondělí 9. listopadu schválilo "Strategický plán sociálního začleňování pro Královské město Slaný 2016-18"

Podle názvu by se mohlo zdát, že ZM schválilo jenom jeden z dalších plánů, které městu nic nepřinesou. Není to pravda, protože schválení uvedeného plánu přineslo městu už v "jedné" kapitole možnost čerpat v průběhu tří let částku přes 37 mil. Kč formou alokace, jinými slovy "depozita" pouze pro Slaný.

Protože neustále přetrvává kritický názor, vyplývající z neinformovanosti, na činnost Agentury sociálního začleňování (dále jen ASZ) ve městě, pokusíme se vysvětlit základní principy a cíle jejich činnosti.

ASZ je nástrojem Vlády ČR pro boj se sociálním vyloučením. Sociální vyloučení je fenoménem, který se týká lidí v sociálně slabém postavení – chudí, dlouhodobě nezaměstnaní, zdravotně postižení, někteří lidé v důchodovém věku. Cílová skupina, na kterou se ASZ zaměřuje, je tedy vymezena sociálně a ekonomicky. Jedná se o lidi, kteří jsou ohroženi ztrátou kontaktu se zbytkem společnosti, zhoršením dostupnosti některých služeb (obzvláště v oblasti vzdělávání, bydlení a zdravotnictví) a zhoršeným postavením na trhu práce (nesou si určité stigma – věk, rodinnou situaci, příslušnost k etnické menšině).

Zde je nutné zdůraznit, že ASZ nehodlá vinit konkrétní zaměstnavatele (ředitele škol, lékaře, vlastníky nemovitostí a další) z nějakého otevřeného rasismu, diskriminace na základě věku, pohlaví apod., ale spíš usiluje o nastavení mechanismů, které dají takto znevýhodněným lidem šanci překonat předsudky okolí (a samozřejmě je i na nich samých, jak tuto šanci dokážou využít).

Vychází též z předpokladu, že sociálním vyloučením netrpí jen sami obyvatelé takto postižených lokalit, ale že existence těchto lokalit snižuje kvalitu života v obci obecně (nepořádek, drobná kriminalita apod.). Snaha pomoci sociálně vyloučeným osobám začlenit se do společnosti je tedy motivována snahou zlepšit život v obci celkově, nejen pomáhat menšině.

Závěrem si připomeňme, jakým způsobem jsme dospěli až ke schválení strategického plánu:
• Schválení "Memoranda o spolupráci mezi Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a Královským městem Slaný" – ZM č. 28 (1.9.2014)
• První zasedání všech podpořených subjektů v MC Grand – 16. září 2014
• Podepsání "Smlouvy o poskytování lokální asistence" č. 275/2014/ASZ - 16. října 2014 (Úřad vlády: čj.: 16097/2014-ASZ)
• Přijetí memoranda ke "Koordinovanému přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) zaměřeného na podporu sociálního začleňování zejména v oblastech zaměstnanosti, sociálních služeb, vzdělávání a bydlení" – schváleno ZM č. 6 (23.3.2015) – dává možnost čerpat prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) na léta 2015 - 2020
• Prezentace dosažených úspěchů ve strategickém plánování a návrh dalších postupů při řešení 2. etapy – MC Grand, dne 25. června 2015
• koordinační setkání k návrhu KPSVL (komplexní program sociálně vyloučených lokalit), které se uskutečnilo pro pozvané 14. října 2015 v zasedací místnosti MP Slaný.

Uvedeným výčtem činnosti naše práce v této oblasti nekončí, již 11. listopadu 2015 se uskutečnila prezentace situační analýzy sociálně vyloučených lokalit, kterou přednesla externí spolupracovnice ASZ Mgr. Tereza Dvořáková.

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.