Rozbalit celou nabídku

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města Slaného

číslo název schváleno dne účinnost od typ dokumentu
OZV č.2/2017OZV č.2/2017 o nočním klidu.26.04.201718.05.2017ikona
OZV č.1/2017OZV č.1/2017 o regulaci provozování hazardních her.26.04.201718.05.2017ikona
OZV č.7/2016OZV č.7/2016 města Slaného, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Slaný.19.12.201626.01.2017ikona
OZV č.6/2016OZV č.6/2016 města Slaného, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Slaný.12.10.201601.01.2017ikona
OZV č.5/2016OZV č.5/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.14.09.201615.10.2016ikona
Nařízení č.1/2016Nařízení č.1/2016, kterým se vydává tržní řád.17.08.201601.01.2017ikona
OZV č.4/2016OZV č.4/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městě Slaném.20.06.201609.07.2016ikona
OZV č.3/2016OZV č.3/2016 města Slaného o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.20.06.201609.07.2016ikona
OZV č.2/2016OZV č.2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.09.05.201631.05.2016ikona
OZV č.1/2016OZV č.1/2016 o místním poplatku z ubytovací kapacity.09.05.201601.07.2016ikona
OZV č.2/2015OZV č.2/2015 města Slaného o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.30.11.201501.01.2016ikona
OZV č.1/2015OZV č.1/2015 města Slaného o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Slaného05.09.201517.10.2015ikona
OZV č.2/2014OZV č.2/2014 města Slaného, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městam Slaný11.02.201501.03.2015ikona
Nařízení č.3/2014Nařízení č.3/2014, kterým se stanovují maximální ceny za pronájem hrobového místa a maximální ceny služeb související s nájmem hrobového místa na veřejných pohřebištích Města Slaný.22.10.201409.11.2014ikona
Opatření č.1/2014Opatření č.1/2014 - Řád veřejného pohřebiště města Slaný28.08.201401.11.2014ikona
OZV č.1/2014OZV č. 1/2014 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/200211.06.201405.07.2014ikona
OZV č.5/2013OZV č. 5/2013 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 7/201019.12.201301.01.2014ikona
OZV č.4/2013OZV č.4/2013 města Slaného o určení míst a času pro provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a lokálních loterních systémů na území města Slaného20.11.201315.12.2013ikona
OZV č.3/2013OZV č.3/2013 města Slaného o místním poplatku ze psů.20.11.201301.01.2014ikona
Nařízení č.2/2013Nařízení č.2/2013, kterým se stanovují maximální ceny v dopravě osob provozované v rámci městské hromadné dopravy.09.10.201301.01.2014ikona
Nařízení č.1/2013Nařízení č.1/2013, o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla.28.08.201301.01.2014ikona
Nařízení č.1/2012Nařízení č.1/2012, kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť.09.05.201231.05.2012ikona
OZV č.1/2012OZV č.1/2012 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/201107.03.201214.04.2012ikona
OZV č.3/2010OZV č.3/2010 města Slaného o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů.22.09.201009.10.2010ikona
Nařízení č.3/2010Nařízení č.3/2010, kterým se stanovuje maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla.04.08.201001.09.2010ikona
Nařízení č.1/2009Nařízení č.1/2009 kterým se vymezují úseky chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nazajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.14.10.200903.11.2009ikona
OZV č.4/2007 OZV č.4/2007 města Slaného, o pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku14.11.2007 04.12.2007ikona
OZV č.4/2006 OZV č.4/2006 o závazné části územního plánu sídelního útvaru Slaný a o závazné části změn č.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 územního plánu sídelního útvaru Slaný07.08.2006 22.08.2006 ikona
OZV č.2/2006 OZV č.2/2006 - Požární řád20.03.2006 04.04.2006 ikona
Nařízení č.7/2005 Nařízení č.7/2005 o zrušení OZV č.26/1998 31.08.2005 05.10.2005 ikona
OZV č.6/2005 OZV č.6/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 24 o placeném stání na místních komunikacích a kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 12 Tržní řád26.10.2005 16.11.2005 ikona
č.3/2004 OZV č.3/2004 o zrušení OZV č.2/2002 o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin 22.12.2004 01.01.2005 ikona
č.17/1995 OZV č.17/1995, digitální mapa Slaného, lokalizační základna inf. systému města Slaného 13.12.1995
25.09.2002
30.12.1995
26.11.2002
ikona
č.11/1995 OZV č.11/1995 o fondu obnovy domů s nájemními byty 26.04.1995 15.05.1996 ikona
č.8/1993 OZV č.8/1993 o likvidaci odpadních vod 08.12.1993 01.01.1994 ikona
č.6/1993 OZV č.6/1993 o stanovení korficientu pro výpočet daně z nemovitosti 22.09.1993 01.01.1994 ikona
č.2/1992 OZV č.2/1992 o městské policii král. města Slaného 29.06.1992 15.07.1992 ikona

O ochraně stromů a keřů rostoucí mimo les 24.02.1982 ikona
nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.