Rozbalit celou nabídku

Měsíčník Slánská radnice - březen 2017

Měsíčník Slánská radnice si můžete stáhnout ve formátu PDF
(čitelný v aplikaci Adobe Acrobat Reader) ZDE.
Doporučuji na odkaz kliknout pravým tlačítkem myši
a vybrat "Uložit cíl jako..."


Co se do tištěné Radnice nevešlo...


Soubory ke stažení:

TAM TAMY březen - Ostrov Slaný středisko volnéo času
Pozvánka na besedu s Janem Bauerem - Knihovna V. Štecha Slaný


Komenda se opět hlásí

Na konci listopadu se naše škola zapojila do Veřejné sbírky FONDU SIDUS zakoupením náramků. Výnos ze sbírky činil Kč 3.360,- a byl určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.

První prosincový den se žáci 9. ročníků zúčastnili Veletrhu vzdělávání, které pořádalo Město Slaný ve spolupráci s Integrovanou střední školou Slaný. Děti se seznámily s nabídkami dalšího vzdělávání zaměřeného na potřeby našeho regionu. Akce poskytla řadu zajímavých informací.

Dne 6. prosince 4. a 5. ročníky navštívily v Městském divadle výchovně vzdělávací pořad „Jak se dělá tanec“. V tomto představení účinkovala naše žákyně Josefína Bečvářová z 5.A. Pořad byl rozdělen na 3 části – UKÁZKY Z BALETNÍHO TRÉNINKU, JAK SE DĚLÁ CHOREOGRAFIE A UKÁZKY RŮZNÝCH TANCŮ A STYLŮ. V úplném závěru byly pak děti pozvané na jeviště, kde si společně zatancovaly s účinkujícími.

Dne 9. prosince zhlédli žáci 8. a 9. ročníků divadelní představení „Jak je důležité míti Filipa“ rovněž v Městském divadle.

V prosinci navštívily 1. - 3. ročníky nejen Muzeum ve Slaném, kde si prohlédly vánoční výstavu, ale také divadelní představení Slánské scény "CO SE STALO O VÁNOCÍCH". Do pohádkového příběhu byly děti vtaženy zpíváním koled.

14. prosince žáci 8. ročníků navštívili tzv. Protidrogový vlak v Praze v Dejvicích. Cílem interaktivního programu je varovat děti před nebezpečím drog a dalších návykových látek. Pořad děti velmi zaujal. Doporučujeme i ostatním školám!

S rokem 2016 jsme se rozloučili 21. 12. v Městském divadle koncertem. Zahrála a zazpívala nám skupina pana učitele Švába.

I v tomto školním roce spolupracujeme s firmou LINET na projektu "ÚVOD DO SVĚTA PRÁCE". Naši osmáci navštívili 4krát pracoviště Linetu a 5 krát budou mít práci na projektu ve škole. Pro žáky je to zajímavá zkušenost.

18. ledna zhlédli členové Klubu mladých diváků představení v pražském divadle MINOR s názvem "Lipany". Bitva U LIPAN byla velmi zajímavě zpracována a dětem se divadlo moc líbilo.

Poslední pátek měsíce ledna patřil již tradičně návštěvě Lidic. Naši deváťáci se seznámili s historií vesnice i s osudy lidických dětí a jejich rodičů a blízkých. Příběh Lidic na všechny žáky velmi zapůsobil a zanechal hlubokou stopu.

Jitka Rycková
Beata Horčičková


10. ročník historické konference ve Slaném

Když se v říjnu 2008 uskutečnila historická konference Slaný a Slánsko ve 20. století, málokdo tehdy tušil, že je to začátek tradice, která bude v následujících letech úspěšně pokračovat. Pokračovat a objevovat neznámé události i některé neprávem (a často pouze díky nekomunistické politické orientaci) opomíjené osobnosti naší regionální ale i národní historie. Postupně se uskutečnilo devět ročníků konference.

2008: Slaný a Slánsko ve 20. století
2009: Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století
2010: Slaný a Slánsko v letech 1939 – 1945
2011: Formování občanské společnosti ve Slaném a na Slánsku na přelomu 19. a 20. století
2012: Zapomenuté osudy, zapomenuté události - Slaný a Slánsko ve XX. století
2013: Město a region v dramatickém století - Slaný a Slánsko ve XX. století
2014: Bílá místa historie - Slaný a Slánsko ve XX. století
2015: Válka v nás, my ve válce - Slaný a Slánsko ve XX. století
2016: Slaňáci ve světě - Slaný a Slánsko ve XX. století

Během dosavadních devíti ročníků zaznělo celkem 92 příspěvků. Autory jsou odborníci z Historického ústavu Akademie věd ČR, Masarykova ústavu Akademie věd ČR, Národního archivu, Národního technického muzea, Národního filmového archivu, Ústavu českých dějin FF UK, Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, Ústavu pro studium totalitních režimů, Univerzity Karlovy, Vojenského historického ústavu, Židovského muzea, kladenského Sládečkova vlastivědného muzea, slánského Vlastivědného a řada regionálních badatelů a historiků.

Desátý ročník historické konference se pod názvem "Všude žijí lidé - Slaný a Slánsko ve XX. století" uskuteční v sobotu 4. listopadu 2017 v přednáškové aule slánského gymnázia. Konferenci bude opět organizovat spolek Wotrubia, Gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném, Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně a Královské město Slaný, které vyjádřilo konferenci i vydání sborníku plnou finanční podporu.

Konference uskuteční až za 8 měsíců, berte proto tento článek jako avízo pro všechny zájemce o historii, kteří by si první listopadovou sobotu měli poznačit ve svých kalendářích. O všech přednášejících, programu a organizačních podrobnostech bude v dostatečném předstihu informovat některé z pozdějších čísel Slánské radnice, regionální média a www.facebook.com/Konferenceslany.

Pavel Bartoníček, uvolněný člen rady města a člen organizačního výboru konference

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.