Rozbalit celou nabídku

Komise zřízené radou města

Komise rady města pro bezpečnost a prevenci kriminality:

1/ Ing. Milan Šourek CSc - předseda
2/ Ing. Martin Dušák
3/ Ján Karčák
4/ Radislav Kasík
5/ Oldřich Kocourek, DiS.
6/ Ivan Kratochvíl
7/ Václav Lajbl
8/ Petr Ledvina
9/ Martin Nič

Komise pro kulturu a památky:

1/ Svatopluk Šváb - předseda
2/ Ing. Pavel Bartoníček
3/ Mgr. Martin Carvan
4/ Jaroslav Hložek
5/ Martin Jirák
6/ Daniel Kutina
7/ Martin Nič
8/ doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
9/ Petr Symerský

Komise pro oceňování osobností při příležitosti státního svátku 28. října:

1/ Jaroslav Hložek - předseda
2/ Ing. Pavel Bartoníček
3/ Ing. Miroslav Hampl
4/ Jiří Hruška
5/ Mgr. Olga Judlová
6/ Karel Kos
7/ Ing. Luboš Leopold
8/ Jaroslav Veselý
9/ Jiří Zíma

Dopravní komise:

1/ Bc. Tomáš Černický - předseda
2/ Miloš Šlajchrt
3/ Petr Kubíček
4/ Bc. Bedřich Sirůček
5/ Mgr. Markéta Bergerová
6/ Jitka Kučerová
7/ Irena Paurová
8/ Ing. Pavel Zálom
9/ Václav Roll
10/ Zdeněk Vejražka
11/ Mgr. Otakar Večerka

Komise pro otevřený úřad:

1/ Ing. Miloslav Nič, PhD. - předseda
2/ Jiří Hůla
3/ Martin Konečný
4/ Bc. David Koryta
5/ Ing. Lucie Krčková
6/ Pavel Martiník
7/ Vratislav Renner
8/ Ing. Jan Slavík
9/ Lukáš Vorlíček

Komise pro partnerská města:

1/ Vladimíra Černíková
2/ Martin Doupovec
3/ Jaroslav Hložek
4/ Pavel Martiník
5/ Kateřina Nedvědová
6/ Hana Rogalewiczová
7/ Ing. Jana Tůmová

Komise pro sport:

1/ Zdeněk Hořejší
2/ Petr Křikava
3/ Svojmír Čáp
4/ Ing. Pavel Zálom
5/ Ing. Milan Tesáček
6/ Miroslav Blažek
7/ Ing. Rostislav Nič
8/ Mgr. Martin Hrabánek
9/ PaedDr. Jaroslav Koukal
10/ Tomáš Řenč
11/ Jiří Beránek
12/ Ing. Michal Štěpánek
13/ Petr Burda
14/ Jiří Žák
15/ RNDr. Vladimír Kulich

Komise pro zájmovou činnost:

1/ Ing. Pavel Bartoníček
2/ Ing. Vladimír Hauner
3/ Martin Jirák
4/ Pavel Martiník
5/ Mgr. a MgA. Alena Šandová

Komise pro zdravotnictví a sociální věci:

1/ Ing. Věra Bělochová
2/ Mgr. Kateřina Broža
3/ Filip Kruncl, Dis.
4/ Bc. Gabriela Pohanková
5/ Ing. Miroslav Rákos
6/ Mgr. Marcela Rezlerová
7/ MUDr. Jakub Vykouk

Komise pro životní prostředí:

1/ Ing. Sylva Ničová
2/ Mgr. Jana Zůnová
3/ Bc. Tomáš Flégl
4/ Bc. Pavlína Novotná
5/ Miroslava Kaisrlíková
6/ Ing. Helena Mohylová
7/ Mgr. Vladimíra Hauptmannová

Z. o obcích č.128/2000 Sb.

§ 122
(1) Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce.
(2) Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti podle § 103 odst. 4 písm. c).
(3) Předsedou komise podle odstavce 2 může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti. Na prokázání zvláštní odborné způsobilosti předsedy komise se obdobně vztahují ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních samosprávných celků.
(4) Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
(5) Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.