Rozbalit celou nabídku

Setkání s občany - Dolín

03.06.2014

Prosba o umístění lavičky před vchodem do kostela.
Odbor dopravy a silničního hospodářství: Lavička byla objednána ihned po jednání komise pro místní části, po dodání bude správcem komunikací instalována ke kostelu.

Občané si stěžují, že je v této lokalitě špatně slyšet městský rozhlas.
Odbor správy majetku: V lokalitě Dolína je pouze jedno hnízdo s městským rozhlasem, které pokryje pouze malou část území Dolína. Jedinou možností je zvýšit počet hnízd s městským rozhlasem. Občané Dolína již dostávají pravidelně hlášení městského rozhlasu v písemné formě na vývěsku.

Kdy dojde k plynofikaci Dolína?
Mgr. Martin Hrabánek, starosta: Občané nejprve souhlasili se zavedením plynu. Ve chvíli, kdy byla požadována částka 5 000,- Kč za přípojku, valná část z nich přestala mít zájem. V současnosti se tedy o plynofikaci neuvažuje.

Parkování velkých aut v prostoru u nádob na tříděný odpad.
Pan starosta Mgr. Hrabánek doporučil, aby se obrátili přímo na MP.

U schodů u bývalého obchodu chybí zábradlí, ačkoliv tam bývávalo.
Odbor dopravy a silničního hospodářství: Zábradlí zde opravdu chybí, uváděné veřejné schodiště je ve svahu a vede na veřejnou travnatou cestu. Cesta vede ke kostelu a podle stavu to vypadá, že není příliš využívána. Zábradlí bude obnoveno.

U dolní autobusové zastávky by občané potřebovali zabetonovat 2 tyče, na které by si již sami umístili vývěsku.
Odbor správy majetku potřebuje upřesnit, kdo má zmiňovanou vývěsku a její rozměry, materiál a hmotnost vývěsky. Jsou i jiné možnosti umístění vývěsky, např. na autobusové čekárně. Prosíme tazatele, aby kontaktoval Odbor správy majetku.

V Dolíně by bylo potřeba zpevnit některé komunikace recyklátem.
Odbor dopravy a silničního hospodářství: Komunikace v místní části Dolín jsou problém již dlouhá léta. Nezpevněné komunikace se upravují tak, aby byly sjízdné a schůdné. Zpevnění recyklátem není možné, neboť by muselo být navezeno takové množství, že by se zvýšila nivelita povrchů a voda by nekontrolovaně odtékala na pozemky soukromých vlastníků. V minulosti bylo uvažováno o odbagrování současných povrchů do hloubky cca 20 cm a doplnění komunikací štěrkem a recyklátem. Toto řešení je tak finančně nákladné, že by roční rozpočet na opravy a údržbu komunikací odboru dopravy nestačil.

V ouvozu na tzv. Bílém vrchu je navezeno velké množství odpadu – suti.
Odbor životního prostředí: Navážku stavebního výkopku Odbor životního prostředí řeší z hlediska své přenesené působnosti v oblasti odpadového hospodářství.

Dolínský hřbitov - potřebuje zkulturnit – vysekat uschlé větve atd. Pomník 1. sv. války pod kostelem – výročí začátku války, bylo by potřeba ořezat stromy a místo zkulturnit, místní občanka by se o pomník již sama starala.
Odbor životního prostředí: Požadavek na údržbu hřbitova a okolí pomníku byl předán společnosti TS Slaný.

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.