Rozbalit celou nabídku

Setkání s občany - Lotouš

01.11.2016

Zápis ke stažení

Za Městský úřad Slaný se dostavili: Ing. Pavel Zálom – místostarosta, Ing. Ondřej Čečrdle – vedoucí odboru životního prostředí a Ing. Lucie Krčková – referentka vnějších vztahů.

Setkání zahájil Ing. Pavel Zálom. Poté se ujala slova Ing. Lucie Krčková, která podala obecné informace k zástupci místní části a upřesnila činnost současné zástupkyně paní Jany Peškové. Ing. Ondřej Čečrdle vysvětlil důvody pokácení lip a celý proces s tím spojený. Závěr byl spojen s všeobecnou diskuzí.

Připomínky občanů:

U rybníku jsou vzrostlé topoly, ze kterých padá listí, které musejí odklízet. Bylo by možné sem přistavit kontejner?
Ing. Ondřej Čečrdle – vedoucí odboru životního prostředí: Odbor ŽP plánuje od roku 2017 umístit min. 2x ročně velký kontejner na biologicky rozložitelný odpad. Jednorázově bude od roku 2017 řešen i úklid spadaného listí z městských pozemků v blízkosti rybníčku.

Nová výsadba stromů (místo lip) u kapličky. Ideálně nějaké keře, vzrostlé stromy by mohly bránit výhledu.
Ing. Ondřej Čečrdle – vedoucí odboru životního prostředí: Požadavek na náhradní výsadbu byl předán správci veřejné zeleně. Umístění nových stromů bude konzultováno se zástupkyní místní části.

Bylo by možné odvodnit úsek od domu č.p. 22 poblíž je i zahradnictví a voda se tam drží.
Mgr. Tomáš Černický – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství: V místní části není dešťová kanalizace, takže veškerá voda je svedena do příkopů, kde se vsakuje. Pokud by se měla voda odvést z příkopů a silnice, musela by se kanalizace vybudovat. Z údržby nelze takto rozsáhlou investici realizovat.

Dalo by se místo po pokácených lípách spravit jako chodník a dále tam vysadit nějaké dřeviny nižšího vzrůstu? Přes velké stromy je špatně vidět.
Ing. Ondřej Čečrdle – vedoucí odboru životního prostředí: Liniový trávník mezi silnicí I/7 a chodníkem bude osázen několika menšími dřevinami.
Mgr. Tomáš Černický – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství: Nový chodník je investiční záležitost, musí být zpracován projekt a vydáno na stavbu stavební povolení. Z údržby nelze budovat nové stavby.

Jaká je šance, že do Lotouše povede vodovod? V lese je pramen, nešlo by to napojit? Voda se vozí v cisternách ve velmi špatný čas – ve středu v půl 3 a mnoho lidí ani není doma. Bylo by možné zavážet v jiný čas? V návaznosti na územní plán, do budoucna je tam plánovaná výstavba asi 30 domů – lokalita bude nezajímavá právě kvůli tomu, že tam nebude vodovod.
Ing. Pavel Zálom – místostarosta: Projekt na připojení místní části Lotouš na vodovod provozovaný společností SeVaK je za momentální situace neuskutečnitelný. Jednou z dalších možností by bylo připojení na vodovod ze směru od obce Byseň. O možnosti zásobování vodou z pramene nemám žádné informace. Vedoucí odboru ŽP projedná s dodavatelem VaK Kladno a.s. možnosti distribuce v jiném čase.

Umístění kontejnerů na bioodpad?
Ing. Ondřej Čečrdle – vedoucí odboru životního prostředí: Na rok 2017 bude Odbor životního prostředí řešit umístění kontejnerů na bioodpad a jejich svoz jednorázovými akcemi v nejdůležitějších měsících vegetace. Předpokládaná frekvence je 3x za rok v městských částech.

Informace k severnímu obchvatu Slaného?
Ing. Pavel Zálom – místostarosta: Na akci spolupracujeme společně se starosty okolních obcí a Ředitelstvím silnic a dálnic, které má zmiňovanou stavbu na starosti. Na stavbě obchvatu se má začít pracovat v polovině příštího roku. Na práce už je vypsaný tendr. Zbývá dořešit odvolání proti vyvlastnění dvou pozemků. Po získání všech pozemků pro stavbu může být vydáno stavební povolení.

09.09.2014

Možnost instalace semaforů na hlavní silnici.
Odbor dopravy a silničního hospodářství: Příprava umístění informačního měřiče rychlosti pokračuje, pokud bude schválené rozpočtové opatření, lze předpokládat umístění do 2 měsíců. Instalování semaforu na rychlostní silnici by spíše způsobilo problémy v podobě častých dopravních nehod.

Retardér – umístění retardéru v zatáčce u rybníka směr Byseň.
Odbor dopravy a silničního hospodářství: Předáno dopravní komisi, jedná se o silnice ve správě KSÚS (Krajská správa a údržba silnic).

Vybudovat řízený přechod pro chodce.
Odbor dopravy a silničního hospodářství: Toto řešení je v kompetenci Ředitelství silnic a dálnic ČR, která na příští rok připravuje opravu celého tahu silnice I/7 od křížení se silnicí I/16 až na hranici okresu, o zřízení semaforu-řízeného přechodu pro chodce se neuvažuje.

Upravit cestu s výjezdem na R7, kde se tvoří hluboké louže, voda odtéká na soukromý pozemek z jedné strany a z druhé ničí fasádu – zmírnit nájezd na asfaltovou hlavní silnici R7, který je oproti cestě značně vysoký – řešit recyklátem.
Odbor dopravy a silničního hospodářství: Realizaci navrhujeme spojit s opravou povrchu I/7 v příštím roce.

Osadit značky pozor děti na cestu k bývalým skladům – obousměrně.
Odbor dopravy a silničního hospodářství: Předáno dopravní komisi.

Mandelinka – bylo by dobré, aby alespoň 1x denně zajížděla do Lotouše.
Odbor dopravy a silničního hospodářství: S ohledem na uzavřenou smlouvu s ČSAD MHD Kladno a.s. nelze navyšovat kilometry.

Obnovit malbu přechodu pro chodce.
Odbor dopravy a silničního hospodářství: Předáno Ředitelství silnic a dálnic ČR závod Praha.

Obnovit značky zákazu vjezdu do lesa z obou stran.
Odbor dopravy a silničního hospodářství: Dne 23. září 2014 byla kontaktována společnost Lesy ČR. Zástupce společnosti pan Pešula přislíbil instalaci nových dopravních značek v příštím roce.

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.