Rozbalit celou nabídku

Setkání s občany - Na Dolíkách

19.09.2016

Zápis ke stažení

MHD Slaného a ČSAD Kladno – linka č. 9 na sebe nenavazují. Řidiči z Kladna nečekají. Bylo by možné počkat na MHD Slaného?
Mgr. Tomáš Černický – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství: Tato připomínka byla evidována u ČSAD MHD Kladno a.s. Dle sdělení pracovnice přepravního oddělení Linka č. 9 zajišťuje zejména dopravní obslužnost pro město Kladno a je koordinována s dopravními potřebami obcí na trase mezi Kladnem a Slaným. Linka MHD č. 1 Slaný byla konstruována podle konkrétního zadání pro město Slaný. Podle provozních možností budou navrhnuty možné úpravy.

Stavební pozemky Na Hájích – bude se v této oblasti stavět a popřípadě kdy a jakým směrem?
Ing. Martina Prokešová – manažerka rozvoje města: výstavba se uvažuje a to na poli po pravé straně na konci ulice Fügnerova v návaznosti na ulici O. Scheipflugové. Jednat se bude pravděpodobně o regulovanou výstavbu rodinných domků v časovém horizontu cca 5-ti let. Územní studii Bydlení - Slaný sever můžete stáhnout ZDE.

Cyklostezka (trasa Slaný-Žižice). Jak to vypadá s cyklostezkou?
Mgr. Martin Hrabánek – starosta: první fáze projektu v úseku Slaný - Vítov by mohla být hotová přibližně příští rok.

Využití prostoru mezi paneláky po soše – co se s tím prostorem stane?
Mgr. Martin Hrabánek – starosta: jeden z možných návrhů na využití tohoto prostoru jsou parkovací místa, kterých je v této lokalitě nedostatek. Dále jsme zvažovali odpočinkovou zónu s lavičkami. Domnívám se však, že o využití prostoru by měli rozhodnout občané žijící v této části. Z tohoto důvodu připravujeme z kraje příštího roku veřejné projednání.

U panelového domu č. p. 516 ve Vikově ulici, kde parkují auta, rostou borovice. Tyto borovice v létě pouští smůlu a padá z nich jehličí. Dá se s tím něco udělat? (V případě pokácení a výsadby nových se občané nabídli spolupodílet).
Ing. Ondřej Čečrdle – vedoucí odboru životního prostředí: podnět na vyhodnocení stavu dřevin byl předán kolegyni Mgr. Jelenové. Ta posoudí celkový stav a bude kontaktovat předsedkyni za společenství vlastníků.

Parkování směrem od Billy nahoru (ulice Petra Hrubého), lze rozšířit? Také tam není přechod pro chodce.
Mgr. Tomáš Černický – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství: v současné době se připravuje návrh řešení parkování podél silnice. Případný přechod pro chodce by byl řešen společně s parkovacími místy.

Na rohu Bezručovy ulice není světlo, které zde dříve bylo a vyvolává to pocit nebezpečí. Je možné tam lampu znovu dát?
Mgr. Tomáš Černický – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství: požadavek byl předán Technickým službám Slaný.

Chodník u pošty a u teplárny (budova vedle panelového domu Na Dolíkách 514) je ve velmi špatném stavu. Dal by se opravit?
Mgr. Tomáš Černický – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství: bude prověřeno odborem a případně jej zařadíme do plánu oprav.

Informace k severnímu obchvatu Slaného?
Mgr. Martin Hrabánek – starosta: Na akci spolupracujeme společně se starosty okolních obcí a Ředitelstvím silnic a dálnic, které má zmiňovanou stavbu na starosti.
Na stavbě obchvatu města Slaného se má začít pracovat v polovině příštího roku. Na práce už je vypsaný tendr. Zbývá dořešit odvolání proti vyvlastnění dvou pozemků. Po získání všech pozemků pro stavbu může být vydáno stavební povolení. Předpokládaná cena třináctikilometrové silnice přesáhne jednu miliardu korun. Součástí projektu jsou dvě mimoúrovňové křižovatky a deset mostů. Doufám, že se tak dlouho odkládaný projekt skutečně podaří zrealizovat a městu se z hlediska dopravního zatížení velmi uleví.

V rámci Lepšího místa byla opravena jedna lavička v ulici Cyrila Boudy. Lavička stojící hned vedle je také ve špatném stavu a neopravená. Šlo by jí opravit také?
Mgr. Tomáš Černický – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství: požadavek byl předán Technickým službám Slaný.

Přechod u parkoviště Na Dolíkách u pošty – šel by tam? A taky tam dát retardér?
Mgr. Tomáš Černický – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství: návrh byl předán na jednání dopravní komise. O výsledku budeme informovat.

Křižovatka Žižkova u nábytku – byla by možná umístit zrcadla? (+ MP Sirůček)
Mgr. Tomáš Černický – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství: návrh byl předán na jednání dopravní komise. O výsledku budeme informovat.

Příští rok v září by měly nastoupit některé děti do 1. třídy. Letos byly školy přeplněné prvňáčky a některé děti se musely odmítat. Je to pro příští rok nějak ošetřeno?
Mgr. Martin Hrabánek – starosta: Město připravuje projektové žádosti na vybudování odborných učeben, čímž by došlo k rozšíření kapacity škol. Záležet samozřejmě i bude na tom, jak uspějeme v dotačním titulu. Současně připravujeme i úpravu nových spádových oblastí.

23.06.2014

Socha atleta – neplní už estetickou funkci, hrají si na ní často děti, což je nebezpečné. Občané prosí o její odstranění.
Odbor správy majetku: poškozená socha byla z veřejného prostranství převezena do skladových prostor města, kde došlo k jejímu očištění a řádnému uložení.

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.