Rozbalit celou nabídku

Setkání s občany - Trpoměchy

09.06.2014

Vleklý a známý problém týkající se objektu bytovek (24 bytů), v něm nezkolaudované ČOV a nefunkčního septiku. Fekálie ze septiku tečou do potoka, následkem je zápach po celé obci.
V předmětném řízení došlo konkrétně k vydání Exekučního příkazu Stavebním úřadem Slaný s určením termínu pro provedení náhradního výkonu. Při kontrolní prohlídce stavby, která předcházela samotné exekuci náhradním výkonem, však bylo zjištěno, že nařízená povinnost (tzn. odstavení čistírny odpadních vod, do které jsou svedeny splaškové odpadní vody z bytových domů č.p. 36, 37, 38 a 39 v Trpoměchách z provozu) byla splněna. Zástupce obce sdělil, že se v dané lokalitě začaly objevovat fekální vozy a nečistoty průběžně odstraňují. Podle posledních informací dochází opět k prosakování, proto bude i nadále prováděno místní šetření.

Občané si stěžují, že je v této lokalitě špatně slyšet městský rozhlas.
Odbor správy majetku: V lokalitě Trpoměch je pouze jedno hnízdo s městským rozhlasem, který pokryje pouze malou část území Trpoměch. Jedinou možností je zvýšit počet hnízd s městským rozhlasem. Občané Dolína již dostávají pravidelně hlášení městského rozhlasu v písemné formě na vývěsku.

Rigol na mostě – kvůli němu dochází k velkým otřesům, pokud po něm projíždí např. kamion, lidem praskají domy.
Odbor dopravy a silničního hospodářství: Stížnost předána Krajské správě a údržbě silnic.

Možnost zavedení biopopelnic a také vrácení kontejnerů na odpad 2x ročně, jak tomu bylo dříve.
Odbor životního prostředí: Možnost zavedení svozu bioodpadu v příští sezoně bude projednána s TS Slaný, požadavek na navýšení svážených nádob bude zohledněn při přípravě rozpočtu. Vzhledem k možnosti využívat sběrný dvůr se o znovuzavedení velkoobjemových kontejnerů neuvažuje.

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.