Rozbalit celou nabídku

Setkání s občany - U Stadionu

16. 11. 2016

Zápis ke stažení

Smetáčkova ulice – chybné zobrazování názvu ulice při zadávání do navigace (záměna s ul. Petra Hrubého). Smetáčkova ulice je ulicí okružní – na většině map je však zobrazována pouze jako hlavní (sledováno ve směru od ulice Rabasova), zepředu směrem k poli chybí značení; jedná se o matoucí označení.
Mgr. Martin Hrabánek – starosta: Dle podkladů od občanů bylo chybné označení ulice předáno na evidenci správního odboru, kde by mělo dojít k nápravě.

Spojnice komunikací od první ulice zleva od Billy směrem do ul. Smetáčkova. Byl vznesen požadavek na provedení opravy vozovky této malé spojnice a její zjednosměrnění. (Dle informace sdělené obyvateli této lokality je tento podnět řešen Dopravní komisí.)
Mgr. Tomáš Černický – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství: Ke zjednosměrnění ulice došlo od ulice Rabasova k ulici Smetáčkova v její horní části, spodní část zůstala obousměrná. Toto opatření bylo schváleno dopravní komisí.

Podnět k řešení přístupnosti do centra města přes koleje formou nadchodu nad kolejištěm z lokality Na Dolíkách k vlakovému nádraží.
Richard Jankovič – referent odboru správy majetku: Jedná se o investiční akci, která musí být schválena v zastupitelstvu města a v investičním rozpočtu města, nejdříve by bylo nutné zpracování záměru a studie, které ověří možnosti technické a zejména finanční s tím, že zde budou muset být zapracovány i podmínky Českých drah.
Mgr. Martin Hrabánek – starosta: Podnět byl předán do zásobníku investičních akcí. Aktuálně budou realizovány akce s vyšší prioritou.

Informace k severnímu obchvatu Slaného?
Mgr. Martin Hrabánek – starosta: Na akci spolupracujeme společně se starosty okolních obcí a Ředitelstvím silnic
a dálnic, které má zmiňovanou stavbu na starosti. Na stavbě obchvatu města Slaného se má začít pracovat v polovině příštího roku. Na práce už je vypsaný tendr. Zbývá dořešit odvolání proti vyvlastnění dvou pozemků. Po získání všech pozemků pro stavbu může být vydáno stavební povolení. Předpokládaná cena třináctikilometrové silnice přesáhne jednu miliardu korun. Součástí projektu jsou dvě mimoúrovňové křižovatky
a deset mostů. Doufám, že se tak dlouho odkládaný projekt skutečně podaří zrealizovat a městu se z hlediska dopravního zatížení velmi uleví.

Starší lidé se procházejí naproti škole v pruhu zeleně. Bylo by možno zde umístit dvě lavičky a odpadkový koš?
Mgr. Tomáš Černický – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství: ideální by bylo, kdyby si občané této lokality sami určili, kde by chtěli lavičky mít. Návrhy na umístění laviček prosím zasílejte na adresu: krckova@meuslany.cz. Jakmile obdržíme nějaký návrh, zvážíme možnosti umístění a případně tam mobiliář umístíme.

Občan ze Společnosti patriotů Slaný doporučil propagování APD
Mgr. Martin Hrabánek – starosta: S propagací souhlasím a budu rád, pokud se parkovací dům bude využívat. O jeho budoucím provozu však rozhoduje zastupitelstvo města a bohužel některé předpovědi o uzavření parkovacího domu jeho naplněnosti příliš nepomáhají.

Jak to vypadá s rekonstrukcí bývalého okresního domu?
Mgr. Martin Hrabánek – starosta: Na to nyní nedokáži přesně odpovědět. Přestože jsou plány na přesunutí slánské knihovny do okresního domu, rádi bychom znali názor občanů. Z tohoto důvodu pracujeme na dotazníku ohledně oblastí rozvoje města, jehož součástí bude i otázka budoucího využití bývalého okresního domu.

Bude se opravovat silnice pod nemocnicí u tenisových kurtů?
Mgr. Tomáš Černický – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství: Prozatím čekáme na provedení nové elektroinstalace společnosti ČEZ. Rádi bychom opravu spojili v jedno, aby zbytečně nedocházelo k rozkopání chodníků.

V rámci setkávání seznámil starosta příchozí s následujícími informacemi:
- 15. 12. 2016 se uskuteční veřejné projednání týkající se lesoparku Háje, všichni jsou na setkání vítáni
- pracuje se na záměru rozšíření parkovacích míst nad supermarketem Billa
- před 3. ZŠ Slaný se bude řešit dopravní situace formou „zálivu“ pro vyhýbání aut.

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.