Rozbalit celou nabídku

Setkání s občany - V Ráji

04.05.2016

Týká se ulic: V Ráji, Olgy Scheinpflugové, Smetanova, Čechova, Fügnerova, Dvořákova, Vrchlického a Jabloňová. I přes nepřízeň počasí se přišli občané podělit o své problémy v dané oblasti.

• Podávání připomínek nelze přes e-podatelnu, pokud nemáte elektronický podpis. Bude uvažována i jiná varianta podávání připomínek, např. jiná emailová adresa?
Ing. Lucie Krčková – vnější vztahy: momentálně se jiná emailová adresa neuvažuje. V současné době je možné podávat připomínky nejlépe konkrétním osobám písemně (osobně odevzdat na podatelnu, emailem nebo dopisem). Pokud si nebudete vědět rady, stačí zavolat na podatelnu (312 511 111/ 110) nebo přímo mně (tel. 312 511 115, krckova@meuslany.cz) a vyřešíme, jaké osobě by bylo nejvhodnější zprávu zaslat. Co se týče E-podatelny, tak opravdu jsou podmínky stanovené zákonem, které jsou též vypsány na webových stránkách města.

Je velmi špatně slyšet rozhlas, víceméně slyšet není. Co s tím? V návaznosti na rozhlas, když je zkouška sirén, moc lidí neví, co dělat...
Ing. Lucie Krčková – vnější vztahy: O problémech s rozhlasem víme a pro příští rok jsou vyhrazené finanční prostředky k jeho opravě/nahrazení.
Ohledně toho, co dělat v případě, že budou znít sirény, bude na základě Vaší připomínky informovat měsíčník Slánská radnice v prázdninovém čísle.

Na konci ulice Čechova, u č.p. 702 (rohový dům) není chodník, končí to trávníkem.Čechova ulice Občané se byli zeptat na odboru správy majetku, zda je možné tuto zelenou část odkoupit, že by tam udělali chodník. Odbor správy majetku oznámil, že je tam uzávěr vody a další sítě, pozemek neprodal. Z pohledu občanů by tam chodník vhodný byl, neboť se tam pohybuje poměrně hodně lidí (naproti je kavárna a doktorka). Navíc je tam vchod do domu a auta tam parkují, což znemožňuje jakýkoliv vstup do domu.
Jiří Sejkora – vedoucí odboru správy majetku:
K otázce prodeje
– Tato část pozemku je veřejným prostranstvím a je určena zejména k uložení inženýrských sítí a také třeba k vybudování chodníku. Pozemky tohoto charakteru město Slaný zpravidla neprodává.
K otázce vybudování chodníku – Pokud by tam chtěli občané vybudovat chodník na vlastní náklady, byl by postup následující:
1. Předání žádosti na odbor správy majetku s uvedením, že žadatel má zájem na vlastní náklady vybudovat chodník v dané lokalitě a že po dokončení chodníku tento chodník daruje městu Slaný. K žádosti je nutné přiložit výkres, ze kterého bude zřejmý rozsah prací.
2. Žádost bude projednána v radě a zastupitelstvu města.
3. Pokud žádost bude schválena, další podmínky stanoví odbor dopravy a silničního hospodářství ve spolupráci se správcem komunikací. (Je předpoklad, že bude nutné zpracovat projekt chodníku včetně vyjádření správců inženýrských sítí a bude asi nutná jedna z forem stavebního řízení).

U čp. 702 je vyvrácená dopravní značka (Čechova)
Mgr. Tomáš Černický – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství: oprava byla zadána Technickým službám Slaný s.r.o.

06.05.2014

Chodníky – dosud nejsou hotové chodníky v některých ulicích, je potřeba, aby v každé ulici byl chodník alespoň po jedné straně, obzvláště nepříjemné je to v případě cesty dětí do 1. ZŠ nebo když se chodec musí vyhýbat zároveň autobusu MHD a ještě dalšímu autu.
Odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor správy majetku: Pro zajištění chodníků v každé ulici alespoň po jedné straně je třeba vybudovat chodníky o celkové délce minimálně cca 500 m, což při šířce chodníku 1,5 m představuje náklady na projekt a realizaci stavby minimálně cca 800 tis. Kč.

MHD – obyvatelé jsou rádi, že k nim MHD zajíždí. Jak sdělil pan starosta, dle statistiky je však vytěžována minimálně (průměrně 2 občané/jízda), proto se zvažuje o jejím omeze-ní na 2x denně. Dle obyvatel je problém v jízdním řádu, stálo by za to zamyslet se nad změnou časů. Oni vnímají nového dopravce spíše negativně, neboť zdražil jízdné o 1 Kč a navíc zrušil sobotní jízdy.
Odbor dopravy a silničního hospodářství: Dopravce jízdné nezdražil, ten pouze vyhlásil platný tarif, který je podmíněn podmínkami stanovenými objednatelem, tedy městem Slaný. Rada Města Slaný schválila nařízení obce, kde byla stanovena cena jízdného a tu dopravce přenesl do tarifu.

V Topolové ulici chybí přechod pro chodce.
Odbor dopravy a silničního hospodářství: Podnět bude předán dopravní komisi na její jednání.

Most V Ráji – stav mostu je velmi špatný, už se propadá i na druhé straně. Kromě něho už je jen jedna přístupová cesta do této lokality. S tím souvisí i druhý dotaz – zda bude vytvořena další přístupová komunikace pro novou zástavbu – provoz kolem Střelny je obrovský.
Mgr. Martin Hrabánek, starosta: upozornil na skutečnost, že kdyby byla vytvořena přístupová komunikace od Slavosu, řidiči by si tudy často zkracovali cestu a doprava v lokalitě by se zvýšila.
Odbor dopravy a silničního hospodářství: Most je ve velmi špatném stavu, pro zjištění rozsahu opravy mostu a finančních nákladů je nutné zpracovat projektovou dokumentaci. Doposud nebyly na tuto dokumentaci schváleny finanční prostředky do rozpočtu. Akce je zařazena v plánu investic. Další pravidelná prohlídka firmou PONTEX bude na mostě V Ráji provedena v září roku 2014. V případě zhoršení stavu mostu může být most uzavřen pro veškerou dopravu. Průběžným sledováním mostu podle nás nedochází k dalšímu posunutí stěny mostu.

2 propadlé kanály v silnici.
Odbor dopravy a silničního hospodářství: V ulici Vrchlického jsou kanály již opraveny.

Suché nálety – bezinky v blízkosti dětského hřiště - potřebovaly by prořezat, překáží při chůzi po chodníku. Málo se zde seká tráva, potřebují, aby byly v pořádku také lavičky a udržováno dětské hřiště. Obraceli se několikrát na Technické služby, bylo jim řečeno, že si mají dávat na každý požadavek žádost. Byli by rádi, kdyby TS čas od času seřízli túje i bez toho, aby museli oficiálně žádat. Naopak chválí letošní sestřih živých plotů.
Odbor životního prostředí: Za úpravný vzhled městské zeleně (včetně dřevin) smluvně zodpovídá společnost TS Slaný. Na zjištěné nedostatky průběžně upozorňujeme. Četnost sečení trávníků je smluvně stanovena 2-3x ročně. Údržbu městského mobiliáře a vybavení dětských hřišť zajišťuje Odbor dopravy a silničního hospodářství.

Nedostatek košů – košů je nedostatek již od mostu V Ráji, chybí zde i stojan na psí exkrementy.
Odbor životního prostředí: Požadavek na zvýšení počtu odpadkových košů a držáků sáčků na psí exkrementy bude evidován a zohledněn při návrhu rozpočtu pro příští období tak, aby na začátku roku 2015 mohlo k posílení dojít.

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.