Rozbalit celou nabídku

Územní plán Slaný

Vážení občané, dne 27.6.2012 vydalo Zastupitelstvo města Slaného na svém 12. zasedání Územní plán Slaný. Nabytím účinnosti opatření obecné povahy (17.7.2012) pozbývá platnosti současný Územní plán návrhu sídelního útvaru Slaný, který byl vydán zastupitelstvem města dne 16.4.1998 pod č.j. 22, včetně všech jeho platných změn a je plně nahrazen tímto Územním plánem Slaný.


SLANÝ - ÚZEMNÍ PLÁN SLANÝ 07/2012

Zpracovatel: Ing. Zeman - agrourbanistický ateliér Praha
Pořizovatel: úřad územního plánování - Městský úřad Slaný

Textová část:
- Územní plán - výroková část (pdf) (0.8MB)
- Odůvodnění územního plánu (pdf) (1.0MB)

Grafická část:
- Základní členění území 1:10000 (pdf) (7.8MB)
- Hlavní výkres - Urbanistická koncepce s vymezením ploch s rozdílným využitím 1:5000 (pdf) (11.5MB)
- Koncepce uspořádání krajiny 1:5000 (pdf) (9.8MB)
- Koncepce veřejné infrastruktury - doprava 1:5000(pdf) (9.8MB)
- Koncepce veřejné infrastruktury - zásobování vodou 1:10000 (pdf) (7.7MB)
- Koncepce veřejné infrastruktury - kanalizace 1:10000(pdf) (7.5MB)
- Koncepce veřejné infrastruktury - el. energie, plyn, spoje 1:10000(pdf) (7.9MB)
- Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 1:5000 (pdf) (9.7MB)
- Koordinační výkres 1:5000 (pdf) (13.0MB)
- Širší vztahy 1:50000 (pdf) (5.2MB)
- Předpokládaný zábor půdního fondu 1:10000(pdf) (7.8MB)

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.