Rozbalit celou nabídku

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Kde nás najdete?

Masarykovo náměstí 160 (bývalý hotel Pošta), I. patro


Úřední hodiny registru vozidel a registru řidičů

Úřední hodiny pracoviště
Pondělí7:30 - 16:30
Středa7:30 - 16:30
Čtvrtek8:00 - 12:00

Úřední hodiny odboru silničního hospodářství

Úřední hodiny pracoviště
Pondělí7:30 - 17:00
Středa7:30 - 17:00

Kontrola vozidel "v převodu"

V posledním čísle Slánské radnice jsme občany informovali o změně zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a povinnosti vlastníků vozidel ve statutu "v převodu" do 30.6.2015 dokončit přihlášení vozidla do registru vozidel. Pokud tak vlastníci neučiní, vozidlo bude po uvedeném termínu považováno za zaniklé.
Pro ověření, zda vozidlo není ve statutu "v převodu", Ministerstvo dopravy ČR vytvořilo webovou aplikaci, prostřednictví které je možno zjistit stav vozidla v registru vozidel. Aplikace je dostupná na webové adrese: www.dokonceteregistraci.cz. Kontrolu lze provést na základě vložení čísla osvědčení o registraci vozidla. Po potvrzení, jsou sděleny informace, zda je registrace vozidla dokončena nebo je nutné registraci dokončit na příslušném registračním místě nejpozději do 30.6.2015. Součástí aplikace je též informace o celkovém počtu vozidel "v převodu".
Bc. Tomáš Černický
Vedoucí ODSH
Městského úřadu Slaný

Kompenzace jízdného občanům místní části Slaný Kvíc a Kvíček

Rada města Slaný na svém jednání dne 24.9.2014 schválila kompenzaci jízdného formou peněžitého daru pro občany místní části Slaný Kvíc a Kvíček, kteří se přepraví mezi zastávkami Slaný, Kvíc – Slaný Arbesova na linkách 225009, 220036, 220063 a 220080 s účinností od 1.10.2014. Kompenzace jízdného bude tvořena jako rozdíl mezi zaplaceným jízdným na konkrétním spoji a jízdným v MHD platným od 1.1.2014. Občan při přepravě mezi zastávkami zaplatí hotově jízdné dopravci, který mu vydá jízdenku. Jízdenku nebo jízdenky dle pravidel pro poskytování peněžních darů cestující přiloží k žádosti, kterou odevzdá nebo zašle na Městský úřad. Ten žádost zpracuje a radě města předloží seznam žadatelů ke schválení peněžitého daru. Pokud bude žádost radou města schválena, cestujícímu bude kompenzace vyplacena dle zvoleného způsobu.

Soubory ke stažení:
Pravidla pro poskytování peněžních darů na kompenzaci jízdného (pdf) (0.1MB)
Pokyny pro občany žádající o peněžitý dar na kompenzaci jízdného (pdf) (0.1MB)
Žádost o poskytnutí peněžitého daru na kompenzaci jízdného (pdf) (0.2MB)

Změna v městské hromadné dopravě

V letošním roce proběhla příprava výběru dopravce městské hromadné dopravy ve Slaném pro období následujících sedmi let. Od roku 2014 bude zajišťovat městskou hromadnou dopravu na území města ČSAD MHD Kladno a.s., dvěmi nízkopodlažními autobusy, které budou splňovat standardy na tuto dopravu. Nový dopravce městu nabídl výhodnější podmínky pro provozování této služby. S plánovanou změnou nedojde ke změně jízdních řádů ani k přemístění zastávek MHD. Naopak nový dopravce navrhl u linky "Slaný,U Stadionu-Slaný, žel. zastávka" obnovení autobusové zastávky u Modelářského střediska.
V souvislosti se změnou dopravce budou muset cestující využívající zvýhodněné jízdné navštívit od 16. prosince tohoto roku informační kancelář dopravce, která bude umístěna v Infocentru U Velvarské brány, kde požádají dopravce o vydání bezkontaktní čipové karty.
K vyplněné žádosti o vydání bezkontaktní čipové karty žadatel přiloží fotografii nebo využije možnosti bezplatného fotografování v Infocentru, neboť karta bude na lícové straně opatřena fotografií držitele. Vydání bezkontaktní čipové karty je spojeno s počátečním uhrazením poplatku ve výši 120 Kč, v případě vrácení karty do 2 let bude poplatek držiteli karty vrácen.
Kartu cestujícímu dopravce nabije na požadovanou výši zvýhodněného jízdného, další dobití již bude probíhat u řidiče autobusu. Při nástupu do autobusu cestují kartu vždy přiloží k čtečce, ta vytiskne doklad o přepravě, tzv. nulové jízdné(slouží jako kontrolní doklad). Bezkontaktní čipové karty budou vydávány v těchto variantách:
OBČANSKÁ - časové jízdné předplacené pro cestujícího bez práva na bezplatnou přepravu (jízdné zvýhodněné): - jízdné předplacené na 1 měsíc - 170,- Kč
ŽÁKOVSKÁ -časové jízdné předplacené pro cestujícího bez práva na bezplatnou přepravu (jízdné zvýhodněné) pro děti od 6 do 15 let: - jízdné předplacené na 1 měsíc - 80,- Kč
STUDENTSKÁ - časové jízdné předplacené pro cestujícího bez práva na bezplatnou přepravu (jízdné zvýhodněné) pro žáky a studenty - jízdné předplacené na 1 měsíc - 80,- Kč
DŮCHODCOVSKÁ - časové jízdné předplacené pro cestujícího bez práva na bezplatnou přepravu (jízdné zvýhodněné) pro důchodce - jízdné předplacené na 1 měsíc - 80,- Kč
SENIORSKÁ - jízdné bezplatné pro důchodce ve věku nad 70 let.
Nastavené podmínky pro výběr dopravce a dodržení standardů kvality a bezpečnosti jednoznačně přinesou zkvalitnění služeb pro cestující MHD.

Podrobnější informace o novém dopravci můžete získat na jeho webových stránkách www.csadkladno.cz.

Soubory ke stažení:
Mapa tras a autobusových zastávek MHD
Jízdní řád MHD linka č. 1 - platný od 28.2.2016
Jízdní řád MHD linka č. 2 - platný od 1.1.2016
Smluvní přepravní podmínky
Tarif platný při přepravě na linkách MHD Slaný od 1.1.2014
Informace o čipových kartách a jejich použití

Bc. Tomáš Černický
Vedoucí ODSH


Ke stažení

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.