Rozbalit celou nabídku

Projednávané rozpracované územně plánovací dokumentace a podklady obcí ve správním obvodu ORP

HRDLÍV - NÁVRH ZPRÁVY O UPLATNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HRDLÍV 05/2013

Zpracovatel: MěÚ Slaný - úřad územního plánování

Textová část:
- Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Hrdlív (pdf) (0.3MB)


CHRŽÍN - NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 6/2015

Pořizovatel: MěÚ Slaný - úřad územního plánování

Textová část:
- Návrh zadání územního plánu Chržín (pdf) (0.6MB)


JEMNÍKY - NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 9/2013

Pořizovatel: MěÚ Slaný - úřad územního plánování

Textová část:
- Návrh zadání územního plánu Jemníky (pdf) (0.3MB)

Grafická část:
- Lokalizace záměrů - informativní (pdf) (0.6MB)


KNOVÍZ - NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 1/2016

Zpracovatel: Ing. arch. Břetislav Malinovský, Praha
Pořizovatel: MěÚ Slaný - úřad územního plánování

Textová část:
- Návrh územního plánu Knovíz (pdf) (3.3MB)
- Odůvodnění územního plánu Knovíz (pdf) (1.4MB)

Grafická část:
- Výkres základního členění (pdf) (1.0MB)
- Hlavní výkres (pdf) (1.5MB)
- Výkres veřejně prospěšných staveb (pdf) (1.0MB)
- Koordinační výkres (pdf) (1.9MB)
- Výkres širších vztahů (pdf) (0.3MB)
- Předpokládané zábory půdního fondu (pdf) (1.1MB)


LEDCE - NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 6/2017 pro veřejné projednání

Pořizovatel: MěÚ Slaný - úřad územního plánování
Zpracovatel: Ing. arch. Břetislav Malinovský, Nad Turbovou 12, 150 00 Praha 5

Textová část:
- Návrh územního plánu (pdf) (1.3MB)
- Odůvodnění (pdf) (0.9MB)

Grafická část:
- Výkres základního členění (pdf) (1.8MB)
- Hlavní výkres (pdf) (2.1MB)
- Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf) (1.9MB)
- Koordinační výkres (pdf) (2.7MB)
- Výkres širších vztahů (pdf) (0.7MB)
- Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf) (1.7MB)


LOUCKÁ - NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 6/2010

Zpracovatel: Ing. Arch. Michal Bartošek

Pořizovatel: MěÚ Slaný - úřad územního plánování

Textová část:
- Návrh územního plánu (pdf) (0.7MB)

Grafická část:
- Výkres základního členění (pdf) (0.3MB)
- Hlavní výkres (pdf) (0.4MB)
- Výkres technická a dopravní infrastruktura (pdf) (0.3MB)
- Výkres uspořádání krajiny (pdf) (0.4MB)
- Koordinační výkres (pdf) (0.5MB)
- Širší vztahy (pdf) (0.7MB)
- Předpokládané zábory půdního fondu (pdf) (0.3MB)


MALÍKOVICE - ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1/2017 a platný územní plán

Zpracovatel: AUA – agrourbanistický ateliér Praha 6, Šumberova 8
Pořizovatel: MěÚ Slaný - úřad územního plánování

Textová část:
- Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Malíkovice 01/2017 (pdf) (0.2MB)
- Platný ÚP Malíkovice - Výroková část (pdf) (0.2MB)
- Odůvodnění ÚP Malíkovice (pdf) (0.3MB)

Grafická část:
- Výkres základního členění (pdf) (0.7MB)
- Hlavní výkres – urbanistická koncepce (pdf) (1.6MB)
- Hlavní výkres – Doprava (pdf) (0.9MB)
- Hlavní výkres – Technická infrastruktura (pdf) (1.0MB)
- Hlavní výkres – Koncepce uspořádání krajiny (pdf) (1.0MB)
- Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf) (0.9MB)
- Koordinační výkres (pdf) (1.9MB)
- Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf) (0.9MB)
- Výkres širších vztahů (pdf) (13.3MB)


PLCHOV - ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 5/2017 a platný územní plán

Zpracovatel: AUA – agrourbanistický ateliér Praha 6, Šumberova 8
Pořizovatel: MěÚ Slaný - úřad územního plánování

Textová část:
- Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Plchov 05/2017 ZOUÚP (pdf) (0.2MB)
- Platný ÚP Plchov - Výroková část (pdf) (0.2MB)
- Odůvodnění ÚP Plchov (pdf) (0.3MB)

Grafická část:
- Výkres základního členění (pdf) (0.5MB)
- Hlavní výkres – urbanistická koncepce (pdf) (0.8MB)
- Hlavní výkres – Doprava (pdf) (0.5MB)
- Hlavní výkres – Technická infrastruktura (pdf) (0.5MB)
- Hlavní výkres – Koncepce uspořádání krajiny (pdf) (0.6MB)
- Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf) (0.6MB)
- Koordinační výkres (pdf) (1.0MB)
- Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf) (0.6MB)
- Výkres širších vztahů (pdf) (0.4MB)


SLANÝ - NÁVRH ZPRÁVY O UPLATNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLANÝ 07/2017

Zpracovatel: MěÚ Slaný - úřad územního plánování

Textová část:
- Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slaný (pdf) (0.6MB)


SMEČNO - NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1/2017

Pořizovatel: MěÚ Slaný - úřad územního plánování

Textová část:
- Návrh zadání územního plánu Smečno (pdf) (0.8MB)


TŘEBÍZ - NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 12/2016

Zpracovatel: Žaluda, projektová kancelář, Železná 493/20, 110 00 Praha 1
Pořizovatel: MěÚ Slaný - úřad územního plánování

Textová část:
- Návrh územního plánu včetně odůvodnění (pdf) (1.9MB)

Grafická část:
- Výkres základního členění (pdf) (0.4MB)
- Hlavní výkres (pdf) (0.6MB)
- Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf) (0.3MB)
- Koordinační výkres (pdf) (0.7MB)
- Výkres širších vztahů (pdf) (1.5MB)
- Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf) (0.5MB)
- Schéma památkové ochrany (pdf) (0.2MB)


VRANÝ - NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 01/2016 pro veřejné projednání

Zpracovatel: AUA – Agrourbanistický ateliér - Na Okraji 42, Praha 6
Pořizovatel: MěÚ Slaný - úřad územního plánování

Textová část:
- ÚP Vraný - výroková část (pdf) (0.3MB)
- ÚP Vraný - odůvodnění (pdf) (0.3MB)

Grafická část:
- Výkres základního členění (pdf) (6.0MB)
- Hlavní výkres (pdf) (4.5MB)
- Výkres koncepce uspořádání krajiny (pdf) (4.0MB)
- Výkres koncepce veřejné infrastruktury (pdf) (6.1MB)
- Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf) (3.3MB)
- Koordinační výkres (pdf) (5.5MB)
- Širší vztahy (pdf) (0.7MB)
- Předpokládaný zábor půdního fondu (pdf) (4.1MB)


ZLONICE - NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU 1/2017 pro veřejné projednání

Zpracovatel: Ing. Stanislav Zeman - AUA, Praha
Pořizovatel: MěÚ Slaný - úřad územního plánování

Textová část:
- Návrh Změny č.2 územního plánu Zlonice_Výroková část (pdf) (0.4MB)
- Odůvodnění Změny č.2 územního plánu Zlonice (pdf) (0.5MB)
- Srovnávací text (pdf) (0.7MB)

Grafická část:
- Hlavní výkres (pdf) (21.4MB)
- Návrh dopravního řešení (pdf) (0.4MB)
- Koncepce technického vybavení - voda (pdf) (0.5MB)
- Koncepce technického vybavení - kanalizace (pdf) (0.5MB)
- Koncepce technického vybavení - el. energie (pdf) (0.4MB)
- Koncepce technického vybavení - plyn (pdf) (0.5MB)
- Výkres veřejně prospěšných staveb (pdf) (0.9MB)
- Výkres předpokládaných záborů ZPF (pdf) (7.9MB)
- Výkres širších vztahů (pdf) (2.2MB)

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.