Rozbalit celou nabídku

Svatební obřady

Sňatečný obřad je veřejný a slavností. Prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, musí být v případě občanského sňatku učiněno v přítomnosti dvou svědků, oddávajícího a matrikáře matričního úřadu, v jehož správním obvodu se manželství uzavírá.

Určené oddávací místo:
Městský úřad - obřadní síň, Velvarská, čp.136
Kaple Zasnoubení Panny Marie, Masarykovo náměstí, čp. 159

Stanovené oddávací dny:
Vybrané pátky (dle obsazenosti termínů po konzultaci s matrikářkou)

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na jiném vhodném místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou radou města.

Poplatky:
Sňateční obřady na určeném místě a ve stanovenou dobu k uzavírání manželství nejsou zpoplatněny správními poplatky. Vlastivědné muzeum ve Slaném vybírá za pronájem Kaple Zasnoubení Panny Marie částku 2500 Kč v letním období a 3500 Kč v zimním období, za možnost využití prostor muzea během svatby 1000 Kč.
Za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu se vybírá správní poplatek 1000 Kč.
Za vydání povolení uzavřít manželství mimo úředně určenou místnost se vybírá správní poplatek 1000 Kč.

Doklady potřebné k předložení:
1. svobodní snoubenci
a) rodný list
b) průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad)
2. ovdovělí snoubenci
a) rodný list
b) průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad)
c) úmrtní list manžela nebo manželky nebo právoplatné prohlášení osoby za mrtvou
3. rozvedení snoubenci
a) rodný list
b) průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad)
c) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství

Oddací list Vám bude vystaven do 30 dnů ode dne uzavření manželství.

Pro zvolení termínu a bližší informace kontaktujte prosím matrikářku Městského úřadu Slaný
Ing. Alena Burešová
Tel. 312 511 191
e-mail: buresova@meuslany.cz

Další informace – viz Životní situace

Fotogalerie

Kaple Zasnoubení Panny Marie Kaple Zasnoubení Panny Marie Obřadní síň městského úřadu (foto Pavel Vychodil) Obřadní síň městského úřadu (foto Pavel Vychodil) Obřadní síň městského úřadu (foto Pavel Vychodil) Obřadní síň městského úřadu (foto Pavel Vychodil)

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.