Rozbalit celou nabídku

Kostel sv. Gotharda


Ve 30.letech 12. století přešla velká část osady do vlastnictví benediktinského kláštera na Ostrově u Davle. V té době byl ve Slaném postaven malý raně středověký jednolodní kostel sv. Gotharda. Jeho základy překryl presbytář dnešního pozdně gotického kostela téhož zasvěcení. V jádře románská bazilika byla definitivně přestavěna po roce 1450 a dokončena byla v roce 1520. V této době bylo částečně na starších základech zaklenuto dnešní trojlodí, postaven presbytář a sakristie. Presbytář je sklenut síťovou klenbou, vyzdobenou na počátku 16. století malbami žehnajícího Krista, evangelistů a andělů s nástroji Kristova umučení. Při této příležitosti byla na svorník klenby v presbytáři umístěna hlava Krista z doby před rokem 1450. Přestože byl kostel radikálně obnovován v letech 1874 a 1890 architektem Rudolfem Štechem, dochoval se v něm původní pozdně gotický dřevěný krov a v západním portálu pozdně gotické dveře z počátku 16. století.

Poloha chrámu na strategicky nevýhodném místě nad bažinou vedla k tomu, že tento okraj města musel být chráněn opevněním. Tvořila jej mohutná Pražská brána, vodní příkop, z něhož je doposud zachována vodní nádrž - tzv. Brod, a Červená bašta. Další městské brány - Lounská a Velvarská - byly méně výstavné, zatímco od západu vedla do města jen fortna pro pěsí.

Kostel sv. Gotharda Kostel sv.Gotharda v zimě Kostel sv. Gotharda Kostel sv. Gotharda

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.