Rozbalit celou nabídku

Tři kříže


Pod Slánskou horou byla pěkná kovárna. Od časného rána do pozdního večera se odtud ozývalo bušení perlíku. Mistr kovář měl tolik práce, že ani sám na ni nestačil. Pomáhali mu proto dva statní pomocníci, Bořek a Karel. Dobře se snášeli a oba byli pracovití. Zvláště Bořek byl velmi zručný a při tom milé, klidné povahy. Nebylo divu, ze se zalíbil i jediné dceři kovářově. Johanka po matčině smrti sama vedla otci domácnost. Vše se u nich lesklo čistotou a Johanka při tom byla veselá a přívětivá. I Bořek v ní našel zalíbení a brzy si o své lásce pověděli v podvečer při měsíčku. Johanka se se svou láskou dlouho netajila. Svěřila se otci a ten byl s její volbou velmi spokojen. Zasnoubili se.

Jednoho dne se před kovárnou zastavil dlouhý, pihovatý a zrzavý chlapík.

"Pane mistr, vidím, že máte mnoho práce, mohl byste potřebovat ještě jednoho tovaryše? Hledám místo a ve Slaném by se mi líbilo."

"Jdeš jako na zavolanou," usmál se mistr a pomocníka Ješka přijal. Ješek byl šikovný, ale brzy se ukázalo, že není takový, jako ostatní dva. Byl prudké povahy, vznětlivý, stále na něco nahněvaný. Byl zlomyslný, jízlivý a rád se přel. Jediná Johanka na něho působila. Pro ni by byl do ohně skočil. Když ale zjistil, že dala své srdce Bořkovi, stále ho osočoval a dokonce na něho útočil tak, že musil mistr přísně zasáhnout. Ješek, jako kdyby ztratil rozum, začal všem vyhrožovat pomstou.

Psal se rok 1420. Nadšené husitské město Slaný bylo útočištěm mnohých stejně smýšlejících. Také Ješka všichni pokládali za kališníka. Ke konci toho roku přitáhlo náhle ke Slanému Zikmundovo vojsko, vedené Vilémem Zajícem z Hasenburku. Město ale nebylo ochotno otevřít své brány a nechtělo se vzdát. Mělo pevné hradby, měšťané byli vyzbrojeni a přichystáni na útok. Brousili meče, připravovali šípy a nosili na hradby vařící vodu a smůlu.

Nepřátelské vojsko nezaútočilo. Oblehlo město kolem dokola a vyčkávalo. “Chtějí nás přimět ke kapitulaci vyhladověním," myslili si měšťané. Ale proti tomu byli pojištěni dlouhou chodbou, která vedla daleko do polí. Tudy mohli bezpečně dopravit potraviny i zbraně, kdyby bylo třeba.

Neměli ani potuchy o tom, že mezi sebou mají zrádce a Zikmundova špeha. Byl to Ješek, který vyzvěděl, kudy se vchází do tajné chodby a v noci město opustil. Vyběhl touto chodbou a v Zikmundově ležení vyzradil tajný vchod do města. Sám potom vedl vojáky.

Zatím co měšťané pečlivě střežili hradby a brány, ozbrojení nepřátelé se hrnuli z chodby do městských ulic. Nastal zmatek a zděšení. Zvony bily na poplach. Všude tekla krev....

V koutě u Pražské brány bojoval hlouček odhodlaných obránců města. Mezi nimi byli také oba tovaryši i mistr s Johankou. Ta se nechtěla ukrýt do bezpečí, stála po boku Bořkově a také statečně bojovala. Pojednou ji zasáhla nepřátelská střela. Klesla k zemi. Bořek až do té chvíle se bránil ze všech sil, ale když viděl krvácející Johanku, vrhl se k ní. Zaslechl už jen své jméno - a Johanka vydechla naposled. Bez ní neměl pro něho život ceny. Nechal se zajmout....

Odzbrojeni byli i mistr a druhý tovaryš. Nabízeli jim odpuštění, zřeknou-li se kalicha. Ale marně. Raději chtěli zemřít, než by zradili svou víru....

Na Slánské hoře byly postaveny tři hranice. Pomalu a smutně vystoupil k nim ozbrojený průvod. To vedli mistra a jeho tovaryše k hranicím. Přivázali je a ve chvíli vyšlehly plameny. Bylo slyšet jen praskající dříví. Dým zahalil hranice....

Ješek, který průvod vedl, pohlížel vítězně na oběti své pomsty...a najednou se začal příšerně smát. Všichni kolem od něho s odporem ustoupili - a v tu chvíli se zachvěla země, nastal rachot a hora se otevřela. Ješek zmizel v propasti....

Na místě, kde byli upáleni stateční husitští obránci, byly později postaveny tři kříže.

V zimních dnech, když ze Slánské hory vystupují husté páry a v noci vítr smutně kvílí, vychází prý z nitra Slánské hory temná postava, kráčí ke třem křížům a divoce se směje. To zrádný Ješek nemá v hrobě pokoje.

Tři kříže po celá staletí zdobily temeno Slánské hory a staly se tak charakteristickou částí jejího vrcholu. Teprve nová doba je odstranila....

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.