Rozbalit celou nabídku

Slaný v dobách husitského hnutí


Za velikého hnutí husitského stál Slaný hned z počátku rozhodně při kalichu a počítán mezi pět vyvolených měst, jejichž obyvatelé jediní uniknou zkáze, jižjiž, dle víry blouznivců, nastávající.

Zatím co Sigmund sháněl za hranicemi křižáckou výpravu proti Čechům, zvláště proti Pražanům, chystali se tito k obraně. Mezi prvními byli Slanští, kteří zároveň s Lounskými a Žateckými na jaře r.1420. přitáhli do Prahy hotovi jsouce bojovati pro víru. V téže době vyhnání ze Slaného Benediktini a v kostel sv.Gotharda uvedeni kněží podávající pod obojí.

Krátce po odchodu Slanských do Prahy obsadil Slanskou horu Vilém Zajíc z Hasenburka vojskem Sigmundovým a předstíraje, že Praha již se vzdala, dosáhl toho, že byl vpuštěn do města, odchodem branného lidu valně seslabeného. Vilém Zajíc ovšem vyhnal kněze husitské a vládu města vložil do rukou měšťanů bezpečně katolických.

Pohled na Slánskou horu v dobách husitského hnutí Zpráva o tomto úspěchu dostihla Sigmunda na Mělníce, odkudž se hned vydal do Slaného, provázen papežským legátem Ferdinandem, jenž tu dal jednoho laika a jednoho kněze, kteří od kalicha upustiti nechtěli, pro výstrahu ostatním upáliti. Zároveň poručil, aby zničeno bylo tabernakulum na hlavním oltáři u sv.Gotharda, jakož i vše, čeho kněží podobojí při svých pobožnostech užívali. V březnu roku 1421. otevřeli však již Slanští dobrovolně brány Pražanům od Loun přitáhnuvším. Pražané dosadili sem opět duchovního podobojí, mistra Křišťana, vypudivše katolické kněze.

Když spory mezi Pražany a Tábory dospěly v zřejmé nepřátelství, pocítil Slaný težce trýzně válečné. Táboři spojení se Sirotky oblehli v dubnu 1425. Slaný, jehož hájil Hynek z Kolštejna. Zradou některých měšťanů, kteří klonili se k Táborům, dobyto město a v ulicích jeho rozzuřil se krutý zápas. Mnoho bojovníků, kteří se skryli ve zvonici, spáleno v ní a rychtář s konšely a měšťany útulek hledajíce v dřevěných masných krámech na náměstí, ohněm tu zahynuli.

Od těch dob zůstal Slaný v moci Táborů a stal se důležitou jejich posicí, tak že pokládán býval i za klíč k samé Praze. Když pak u Lipan Táboři podlehli, poddali se Slanští úplně nové vládě zemské a posléze slíbili svými posly i věrnosť Sigmundovi na sněmě v Jihlavě.

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.