Rozbalit celou nabídku

Děkanský chrám sv.Gotharda


Z veřejných budov na prvním místě jmenovati musíme děkanský chrám sv.Gotharda, o jehož vzniku bylo psáno již výše. Z románského půdorysu vzrůstá tu gothická stavba, kolem níž rozkládal se dříve hřbitov, pro nějš teprve koncem XVI. století nalezeno bylo nynější, zajisté příhodnější místo za městem. Poloha kostela je tak zvláštní z ohledů strategických i náboženských, že pátrání po příčině jeho založení zde vede historiky k různým výkladům, z nichž těžko nalézti ten pravý. Ve zdech kostelních směrem k bývalému hřbitovu, v části, kde dnes školní zahrádka se nalézá, zasazeno několik náhrobních kamenů ze XVI. a XVII. století. Zdi samy obsahují mnoho nápisů rudkou psaných, většinou latinských, s letopočty až do XV. věku sáhajícími; jsou to dle všeho většinou stopy žáků, jichž škola s chrámem sousedila. Nízká, nedokončená asi věž chová zvony z let 1494., 1508., 1215. a 1521. Oprava chrámu roku 1782. podniknutá vzhled chrámu dosti poškodila.

Pohled na město Slaný - chrám sv.Gotharda Hlavní vchod na straně západní má umělecky vyřezávané dveře, jimž však novodobý nátěr fermežový krásy nepřidal. Práce ta patří mezi nejcenější památky toho druhu v Čechách. Vnitřní dojem chrámu po obnově roku 1890. podniknuté jest velmi příznivý. Hlavní ozdobou jeho jsou při této opravě objevené a malířem Heřmanem opravené freskové malby nad hlavním oltářem, pocházející z XV. věku. Z téže doby pochází asi též velká hlava Kristova, tvořící svorník klenby presbytéře. Dojem celku zvyšují vkusně malovaná okna pořízená soukromými sbírkami. Cínová křtitelnice z roku 1511. latinským nápisem hlásá, že jest dílem dvou mistrů Pavla a Jana, řečeného Kováře.
Jak uvedena byla v dobách husitských reformace v tento chrám i jak po dvou stoletích učiněn správě pod obojí konec, bylo již uvedeno. Z kněží v této době zde působivších jmenovati jest mistra Vavřince Leandra Rvačovského, rodáka Roudnického, jehož spisy velmi se cení. Působil tu od roku 1581. po čtyři léta. Jiný slovutný spisovatel byl Jiří Tesák Mošovský, jenž tu děkanoval od roku 1601. necelé čtyři roky.
Při chrámu působilo od XV. věku bratrstvo literátů. Tomu dostalo se vzácného odkazu roku 1531. odkazem faráře Jiříka z Vysokého, jenž věnoval ve prospěch jeho louku, zlatý kalich, skvostnou lžičku na přijímání a pěkný missál. Za tento kalich stržilo se roku 1783. zolik peněz, že mohly za ně býti opatřeny nynější velké kostelní varhany.

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.