Rozbalit celou nabídku

Kaple Panny Marie


Třetí chrám Slanský je kaple P.Marie v bývalé kolleji řádu Piaristů, který uvedl sem r. 1658. týž vladař domu Smečenského, jenž tu založil dříve klášter Františkánský. O devět let později otevřeli tito již v Slaném první třídu latinských škol, jež dle toho počítati dlužno k nejstarším ústavům tohoto druhu. Gymnasium Slanské bylo zrušeno rozhodnutím císařským roku 1777. a nahrazeno německou školou hlavní, roku 1810. povstalo opět po usilovné snaze občanstva a zase roku 1832. císařským výnosem proměněno v německou školu hlavní. Pohled na město Slaný - Boží hrobRoku 1859. zřízeno znovu jako ústav řádu, 1878. vzato ve správu obecní, když Piaristům odňato právo veřejnosti gymnasia, že nebylo na něm vyučováno způsobilými učiteli. Po třech letech rozšířeno na ústav vyšší a ten roku 1891. přejat ve správu státní. Řád Piaristický vystěhoval se, odstoupiv budovu obci, roku 1883. za Slaného. V bývalé kolleji má dnes útulek vyšší gymnasium.
Kaple kollejní nevyniká ničím pozoruhodným, na postranním oltáři pouze nalézá se zajímavý relief mramorový. Z klenotů zasluhuje zmínku kříž v slohu pozdní renaissance, pěkný kalich, krytý jemnou prací filigranní a posetý českými granáty, a missál se stříbrným barokním kováním.
Jiné dva kostely smetl čas s povrchu zemského. Byl to prastarý, ze XIV. věku pocházející chrám sv. Vavřince na Pražském předměstí, kolem něhož býval rozsáhlý hřbitov, a u něhož byl již v XIV. věku chudobinec, podnes trvající. Chrám byl proměněn v - ovčín ! Jiný chrámek, r. 1738. zřízený a r.1751. tozšířený, ss. čtrnácti pomocníků, na předměstí Lounském, taktéž se hřbitovem, zanikl počátkem tohoto století. Na jeho místě postavena byla - hospoda. Příčiny obého, dojista divného úkazu vykládají se různě, ne však lichotivě.

Ještě dvě chrámové stavby dlužno uvésti při popisu Slaného. Je to kostelík sv. Václava, nalézající se ve vísce, připojené ke Slanému, od něhož nalézá se na cestě k Velvarům ve vzdálenosti asi čtvrť hodiny cesty. Původní sloh stavby této, ze XIV. věku pocházející, byl nákladnou, ale nešťastnou opravou asi před patnácti lety zmařen. Při něm stojí pěkný sloup. Dle tradice postavili je vinaři a rybáři Slanští, jichž rozsáhlé vinice na okolních stráních a značné rybníky v přiléhajícím údolí byly jim mocným pramenem zisku. Starobylý tento sloup, valně však již sešlý, pokryt je polovypuklou prací kamenickou, znázorňující révu a ryby. Je-li to skutečně sloup morní, jak staří někteří pamětníci tvrdí, není ničím doloženo.

Na opačné straně města v podobné asi vzdálenosti korunuje vršek podivná stavba Božího hrobu, vyvedená prý přesně dle vzoru originálu v Jerusalémě roku 1662.

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.