Rozbalit celou nabídku

Kostel sv. Trojice kláštera


Na druhém místě dlužno uvésti z chrámů Slanských kostel sv. Trojice, při dnešním klášteře Františkánském. Vznikl při zakládání nového hřbitova na bývalém popravním místě Kulkat ( Golgata ), od lidu nazývaném. Se stavbou tohoto chrámu započato roku 1581. Mnohé nesnáze, hlavně peněžní, zavinily, že teprve roku 1602. chrám byl dokonán. Roku 1622. ovšem byl odevzdán katolické správě; vlastních kněží neměl. Roku 1655. založil při něm hrabě Bernard Ignác z Martinic klášter Františkánský, při kteréž příležitosti doznal chrám velkých změn, po nichž jediný presbytéř zachoval původní svou gothickou podobu. Ostatek přetvořen ve vkusu konce XVII. věku. Na sloupích, jichž hlavice plny andělů a naturalistických doplňků ovocných a vůbec plodinových, vznáší se mocná kupole s lucernou. Prostředek velké prostory pod kupolí vyplňuje jednoduchá loreta, jejíž výzdobu tvoří nepříliš dovedně v šedém tonu provedené malby, jichž originálem byly skulptury na Loretánské kapli v Praze. Zajímavy jsou tu tři oltáře, každý jiného slohu. Renaissanční - s obrazem Krista na kříži - dle podání z bývalé kaple Martinské u sv. Víta v Praze pocházející, velmi přesně a slohově provedený, jehož doplňkem asi na původním místě byly obrazy dnes na blízkých zdech pověšené. Jeden z nich znázorňuje smrť Bořity z Martinic, druhý pekelné strasti hříšníků. Dle nápisu byl oltář ten nadán roku 1600. k žádosti zmíněného Bořity zvláštním papežským privilegiem.

Pohled na město Slaný - Kostel sv. Trojice kláštera Františkánského Vzácnou ukázkou barokového slohu jest oltář sv. Kříže v levé části chrámu z polovice XVIII. věku, dílo prý mnicha Tadeáše, od něhož v klášteře mimo to nalézá se mnoho jiných výtvorů řezbářských.
Třetí oltář pozornosť zasluhující je v slohu gothickém postavený roku 1867. v pravé části chrámu ku poctě sv. Barbory, jejíž sochu zároveň s podobami ss. Cyrilla a Methoděje vytvořil Seidan. Krásné jest sousoší P.Marie s umírajícím Kristem, jehož výraz jest mistrný. Znamenitou památkou vysoké ceny umělecké je drobné sousoší Krista na kříži a Panny Marie, Máří Magdaleny a sv. Jana nad ním, provedené z bílého mramoru a nalézající se v sakristii. Krucifix před vchodem do chrámu je též pozoruhodný.
Z kovových předmětů účasť znalců vzbudí barokní atnipendium, tepané z měděného plechu a v ohni postříbřené, jež zdobí oltář v Loretě; mimo to tři postříbřené lampy visuté prolamované práce. Jeden z obrazů (sv. Františka ) na postranním oltáři přičítají Škrétovi.
V rozsáhlé budově klášterní, jejíž chodby lemují v lunetách bezcenné obrazy ze života sv. Františka, stojí za návštěvu velký refektář, vyložený táflováním roku 1757. pořízeným, s intarsiemi pozdního slohu renaissančního. Obraz zakladatele plechovými příčkami opatřený změní se divákovi, odstoupí-li na pravo, v podobiznu jeho choti a na levé straně v obraz jejich dcery. Knihovna klášterní obsahuje většinou spisy latinské. Oprava kostela, jež v posledních letech se postupně provádí, děje se s rozumným přihlédáním k původnímu slohu předmětů. Na blízkých, velmi pěkně uspořádaných hřbitovech jsou četné vkusné pomníky, z nichž přední zdobou je mistrem Šimkem zhotovený relief z kararského mramoru.

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.