Rozbalit celou nabídku

Historické opevnění města Slaný


Město samo má vzhled veselý. Tulí se k Slanské Hoře, která se svými třemi kříži - pocházejícími z doby, kdy Slanští byli obráceni na víru katolickou - tvoří pěknou charakteristiku města. Prostranné, velmi pravidelné náměstí je hlavním střediskem ruchu obchodního, který o nedělních trzích nabývá tu živého rozsahu. Z náměstí vybíhají ulice do všech stran, prodlužující se v dobré silnice, jež spojují bohatý venkov se Slaným.

Vnitřní město bývalo ohrazeno silnými dvojnásobnými hradbami a příkopem, z čehož jen málo bašt a chudé zbytky hradebních věží se zachovalo pro naše dny. Na straně jihozápadní ve dvoře hostince "Kladenská pivnice" po dnes spatřuje se socha krále Vladislava II., až na obličej dobře zachovaná, jež v bývalé baště nalézá se od těch časů, kdy nové hradby v letech 1460-72. vznikly. Socha štítonoše po levici králově s orlicí ve znaku octnula se po přístavbě schodiště v zadním křídle budovy. Zbrojnoš s českým lvem v témže schodišti před léty byl zazděn. V témž pořadí domů na silnici k "brodu" vedoucí ve hradbách více méně zachovalých nalézá pozorovatel na novějším pavilonu zazděné znaky města a zemí českým s nápisem latinským, jenž hlásá dobu, kdy bašty vznikaly.

Kameny ty pocházejí většinou ze zrušené Pražské brány, která hříšným nerozumem správy města vzala za své roku 1841. Stávala na místě, kde stará školní budova, sousedící s děkanským chrámem, ozdobena jest různými zbytky této tak nevážně zničené památky staročeského umění stavitelského.

Krásná budova tato skládala se ze dvou částí: z vysoké, úhledné věže s průjezdem a vícehranné bašty před ní smšrem ku Praze. Baštu zdobilo na stříšce pět štíhlých věžiček a vnějšek její vedle městského a českých znaků krášlila soška příznivce města, Jiřího z Poděbrad, jenž tu byl vypodobněn sedě, v rouchu královském, s žezlem a jablkem v ruce.Pohled na město Slaný - Velvarská brána Mimo to nalézal se v bráně samé okrouhlý kámen, jehož nerozluštitelná písmena dlouho byla předmětem bádání a různého výkladu mnohých starožitníků, kteří později jeho názvem "Slanské znamení" označovali vše, co bylo v jejich oboru nevysvětlitelno. Teprve F. Miltner, známý archaeolog, jenž býval v letech třicátých vrchním panství Smečenského, objevil v hraběcím archivu protokol sepsaný roku 1679., v němž zaznamenány byly výpovědi starých pamětníků o významu tohoto kamene. Dle nich bylo znamení to neumělou podobou groše Pražského, při němž byla namalována postava žida. Celek pak sloužil k velice důkladnému vysvětlení, že každý žid je povinnen, vcházeje do Slaného, zaplatiti clo ve výši Pražského groše. Vyobrazení tohoto dříve záhadného kamene zachovalo se i po naše časy a dají se skutečně na něm čísti bez velikého namáhání slova "gros pragens".

Pražská brána byla zbořena popudem komisaře při tehdejším krajském úřadě slanském, barona Trautenberga. Nežli tomu mohl jmenovaný F.Miltner a horlivý přítel starožitností F. Thun z Hohensteinu zabrániti, byla již brána smetena a zdiva použito ke stavbě - stoky. Pouze poprsí Jiříka z Poděbrad, některé znaky a čásť gothického výklenku k naléhání Miltnerovu zazděno na uvedenou budovu školní, kde dosud vydávají smutné svědectví o smutných dobách.

Podobným osudem byla stižena brána Lounská a branka pro pěší, fortna řečená. Poslední brána, řečená Velvarská, jen stěží dočkala se našich dnů, ač i v novějších časích snášela se na ni jižjiž záhuby.

Jak nadpis pevné věže této hlásá, povstala roku 1461. za úřadování Václava Novinky. Na vnější straně pěkně provedeny různé znaky: města, řemesel, aj., z nichž jeden rodinný byl kdysi úplně otesán. Zírajíce na němou tu plochu tážeme se mimoděk, zda jest to dílo nesnášenlivosti politické, náboženské či stopy trestající spravedlnosti. Na kamenných balvanech brány zřejma jsou kamennická znaménka. Několik fantastických figurek a nad bání plechový kohout - mimochodem řečeno prastará meteorologická stanice Slanská - toť vše, co bráně doplňuje výzdobu.

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.