Rozbalit celou nabídku

První zmínka o městě Slaný


První určitá zmínka o Slaném děje se r.1239 v listině papeže Řehoře IX. Starý letopis uvedený v Pramenech dějin českých praví však při roce 1136: "Do vsi, která slove Slapy, kdež šlechtic jakýsi a velmož jménem Mladota byl vystavěl basiliku ku poctě sv. Gotharda, biskupa a vyznavače ..." Poznámka ta má pro historii Slaného vážný význam, neboť ves Slapy má chrám ss. Petra a Pavla, kdežto Slaný má chrám sv. Gotharda, jenž byl původně basilikou, a při smlouvě o Tuřany hodinku od Slaného vzdálené uvádí se šlechtic Mladota v téže době jako svědek. Jiný doklad jmenuje téhož šlechtice předním dobrodincem kláštera Ostrovského, jehož správě chrám Slanský náležel a jehož mnichové byli velkými ctiteli sv.Gotharda. Což není-li slovo "Slapy" pouhým nedopatřením písaře místo "Slany" (listina je latinská) a nemáme-li tu cenný doklad pro historii města?

Pohled na město Slaný

Listina z roku 1331. mimo to svědčí, že v Slaném patřily 72 chalupy na předměstí Slanském klášteru Ostrovskému, v jehož držení se i chrám sv.Gotharda nalézal. Roku 1310. mluví se o proboštství Slanském.

Počátkem XIII.století stal se Slaný trhovým místem, roku 1239. uvádí se jako sídlo cúdy Slanské a při r.1357. činí se zmínka o děkanském obvodě téhož jména. Za Vácslava II. povýšen Slaný r.1305 na město královské, nadán právem Magdeburským a měšťanům udělena práva, milosti a svobody. Za Jana Lucemburského dostalo se městu erbu, jehož základem je zemský znak, nad nímž stříbrnou helmici s křídlem, zlatými lupeny lipovými ozdobeným, drží hošík, o jehož významu různé domněnky se vyslovují.

Za Karla IV., jenž městu po velkém požáru 1371. udělil mnohé výsady, vzrůstal a mohutněl Slaný tak, že počátkem XV.století patřil mezi důležitá města království. Přímých důkazů, že sem byli uvedeni němečtí osadníci, není; německá jména ve XIV. století nevyskytují se tu příliš hojně.

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.