Rozbalit celou nabídku

Vzdělanost ve Slaném a okolí


Slaný je střediskem širého okolí, jehož zámožné obyvatelstvo vedle obchodních styků nalézá v městě hojné prostředky pro vzdělávání svých dítek. O starobylém gymnasiu byla učiněna zmínka na jiném místě. Zde dlužno ještě uvésti velice hojně navštěvované školy měšťanské a obecné pro oboje pohlaví, zdárně prospívající školy pokračující: průmyslovou a obchodní, zimní hospodářskou, zvláštní hudební školu a opatrovnu malých dítek.

Pohled na město Slaný - od kostela sv.Gotharda k náměstí Všeobecným a účinným prostředkem vzdělávacím jest roku 1886. vzniklé museum městské, jež zachovávací a poučný úkol svůj plní svědomitě. Ve sbírkách ústavu je pozoruhodná skupina předhistorických nálezů, bohaté oddělení mincí, zbraní, obrazů a vedle hojných tisků českých i zajímavé ukázky umělecko-průmyslové činnosti z české minulosti.

Spolkový život Slanský je mocně rozvětven. V knihovnách Slanských spolků, škol a pod. soustředěno více než 15.000 spisů, skorem úplně českých, kterážto statistická drobnosť mluví sama nejvýrazněji.

Slaný vůbec je městem, které ve všech důležitých oborech kráčí ku předu s dobou. I mnohých znamenitých osob byl Slaný rodištěm. Z těch zasluhuje zmínky Václav Slána, farář od sv.Valentina, jeden z nejoblíbenějších kazatelů v XV. století. Kronikáři Slanští z konce XVI. a počátku XVII. věku Václav Kněževeský a Daniel Vepřek, jakož i spisovatelé: Jan Leopold Cipelius (roz.1753), František Kašpar Brožovský z Pravoslavů ( roz.1765), Dominik Kynský ( roz. 1777), Fr. Karel Miltner (roz.1797), Karel Vinařický (roz.1803), Ant. Strádal pseudonym Solnický (roz.1804), Pr. Dvorský (roz.1806), Jos. Jahnel (roz.1807) a Jan Bernard (roz.1804). Mimo to byl Jos. Navrátil (roz. 1797) znamenitým malířem a Dr. Jos. Frič (roz. 1804) vynikajícím vlastencem českým.

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.