Rozbalit celou nabídku

2. Kulturně historické putování Slánskem

Tento informační materiál si také můžete stáhnout ve formátu pdf:
2. Kulturně historické putování Slánskem (pdf) (1.2MB)
Doporučuji na odkaz kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat "Uložit cíl jako..."


Slaný – Kvíček a Kvíc – Přelíc – Ledce – Šternberk – Smečno – Slaný

Od Infocentra Slaný na Masarykově náměstí (budova bývalé piaristické koleje čp. 159) projdeme na Komenského náměstí a v místech kde stávala jedna z bran středověkého opevnění, Fortenská, se napojíme do ulice Záfortenské. Tou dojdeme až k Červenému potoku do ulice K. H. Borovského. Mineme Přibylovu přádelnu a kolem lokality Na Vyhlídce, kde bylo odkryto pravěké sídliště, pokračujeme dál cestou do Kvíčku až ke kapličce z poloviny 19. století. Projdeme ulicí Na Chmelnici a cestou mezi poli vyjdeme na návsi ve Kvíci. Zde můžeme vidět kapličku s datací 1892.

KVÍČEK A KVÍC
Obě vsi, ve středověku zvané Velký a Malý Kvíc, je v prvopočátcích jejich historie těžké rozlišit. První zmínka o Kvíci je z roku 1316. Do roku 1620 byly v majetku nižší šlechty a města Slaného. Po Bílé hoře se staly součástí smečenského panství. V současné době bylo na katastru Kvíce obnoveno vinařství. Na návsi je umístěn ukazatel se zeleným značením, který nás nasměruje do obce Přelíc.

PŘELÍC
První písemné památky o obci, která se již nachází v přírodním parku Džbán, jsou z počátku 14. století. Kostel sv. Petra a Pavla je z druhé poloviny téhož století. Jsou na něm zachovány zbytky románského slohu a raně gotické prvky. Vlevo od kostela stojí dřevěná šestiboká zvonice s kamennou podezdívkou. Z Přelíce se vydáme po hlavní silnici směrem na Ledce do osady Šternberk.

LEDCE – ŠTERNBERK
Další zastávkou našeho putování jsou bývalé lázně Šternberk, patřící k obci Ledce. V těchto místech stávala ves s tvrzí Bílý Újezdec. Šternberské lázně byly založeny v letech 1800-1801 z popudu smečenské hraběnky Anny z Clam-Martinic. Lázně hostily např. Josefa Jungmanna nebo Karla Havlíčka Borovského, kterého nám dnes připomíná pamětní deska na lázeňském domě.
Od Slaného, přes Studeněves a Přelíc, vedla Šternberkem na Smečno úzkokolejná železnice. Skromné zbytky její trasy můžeme vidět ještě dnes. Ze Šternberka se vydáme okolo pramene dr. Prokeše k zahradě smečenského zámku. Mineme přírodní divadlo V Lištici, kde se v létě pořádají koncerty. Další zajímavosti je vojenský skanzen s dochovanou ukázkou lehkého opevnění z let 1935-1939 a s výstavou bojové techniky, výzbroje a výstroje. Za vojenským objektem odbočíme vlevo a dojdeme do Smečna.

SMEČNO / Muncifaj
Vznik smečenské tvrze se datuje od počátku 13. století, tu pak získal koupí roku 1418 Markvart z Martinic. Jeho syn Bořita dal tuto tvrz přestavět na zámek. Ve vlastnictví Martiniců a Clam-Martiniců zůstalo Smečno až do roku 1921. Součástí zámku je Anenská kaple a v návaznosti na vznik této kaple se koná každým rokem tradiční Anenská pouť. Dnes zámek slouží jako ústav sociální péče a není přístupný veřejnosti. Prohlédnout si ale můžeme rozlehlý zámecký park s bohatou sochařskou výzdobou a zajímavou sallou terrenou z 1. poloviny 18. století.
Cestu k zámku zdobí dva obelisky ze stejného období. Platzerovo Sousoší Nejsvětější Trojice je z roku 1744. Kostel Nejsvětější Trojice byl postaven ve 2. polovině 14. století. Do vnějších obvodových zdí jsou zasazeny náhrobní kameny místní šlechty. Naproti kostelu stojí renesanční budova děkanství z konce 16. století a zrestaurovaná socha sv. Donáta, která původně stála v polích poblíž Smečna. Kamenný obelisk s křížem před školou je z roku 1607 a soška sv. Jiří na náměstí je z 18. století. Po procházce Smečnem se můžeme vrátit zpět do Slaného autobusem, pěšky po státní silnici nebo navázat na některou další trasu.
Ve Slaném při hlavní silnici vedoucí na Smečno, po levé straně, naproti bývalému Frantovu mlýnu, je odbočka ke kapličce Božího hrobu (1664). Půjdeme do mírného kopce mezi zahrádkami a cesta lesním porostem nás dovede ke kapličce.

Cesta je vhodná pto turistiku, cykloturistiku. Celková délka trasy je 17,5 km.
Slaný – Kvíček 1,5 km
Kvíček – Kvíc 1,5 km
Kvíc – Přelíc 1,5 km
Přelíc – Ledce/Šternberk 3 km
Ledce/Šternberk – Smečno 4 km
Smečno – Slaný 6 km

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.