Rozbalit celou nabídku

7. Kulturně historické putování Slánskem

Tento informační materiál si také můžete stáhnout ve formátu pdf:
7. Kulturně historické putování Slánskem (pdf) (1.4MB)
Doporučuji na odkaz kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat "Uložit cíl jako..."


Slaný – Dolín – Beřovice – Zlonice – Bakov – Želvčice – Slaný

Začátek trasy je u Infocentra na Masarykově náměstí (bývala piaristická kolej čp. 159). Odtud se vydáme směrem ke hřbitovu a klášteru s kostelem Nejsvětější Trojice (projdeme Velvarskou bránou). Ulicí Na Vinici dojdeme ke sloupu vinařů a rybářů a stezkou se dáme doleva do vršku a nebo pokračujeme dál ke křížku, odkud se rovněž dostaneme do Dolína.

SLOUP VINAŘŮ A RYBÁŘŮ SLÁNSKÝCH
Jedná se o kopii z dílny akademického sochaře Václava Nejtka. Sloup původně stával u zdi hřbitova v Ovčárech poblíž kostelíka sv. Václava. Jeho model je vystaven ve slánském vlastivědném muzeu.

DOLÍN
Ves založili slánští benediktini kolem roku 1305. Písemně je doložena poprvé v roce 1325. Ze stejného roku je zmínka o tamním kostele sv. Šimona a Judy s nádhernou secesní výzdobou. Pod kostelem odbočíme vlevo a dostaneme se do Beřovic. Cestou mineme výklenkovou kapli z 1. poloviny 19. století.

BEŘOVICE
První dochovaná zpráva o vsi Beřovice je z roku 1348. Ve vsi nalezneme pomník lidového spisovatele Valeriány Pejši, na návsi stojí kaple Panny Marie Lurdské. Jedná se o barokní osmibokou stavbu s osmidílnou bání a lucernou. Vystavěna byla roku 1732. Z Beřovic se dostaneme po hlavní silnici přímo do Zlonic.

ZLONICE
Nejstarší pravěké osídlení zlonického katastru dokládá archeologický nález pohřebiště se skrčenými kostrami kultury únětické. Zlonice byly královským majetkem a později byly povýšeny majestátem císaře Josefa I. z roku 1705 na městečko. Architektonickou dominantou Zlonic je barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který uvidíme při příjezdu do Zlonic po pravé straně silnice. Kromě kostela Nanebevzetí Panny Marie jsou ve Zlonicích další barokní památky. Památník Antonína Dvořáka, bývalý špitál, který dal svým nákladem roku 1745 vystavět hrabě Filip Josef Kinský. Součástí Památníku Antonína Dvořáka je také varhaníkovna, která byla pro veřejnost slavnostně otevřena v roce 1984. Na místě staré radniční budovy z roku 1707 a domku č. 136 byla v 90. letech 19. století vystavěna nová radnice. V letech 1891 -93 byla ve Zlonicích stavitelem Václavem Faiglem vybudována také nová obecná škola a 16. září 1911 byla dokončena přístavba měšťanské školy. V obci se také nachází železniční muzeum, jehož sbírky jsou zaměřené na období do roku 1939.

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV VE ZLONICÍCH
Protože ve Slaném, spravovaném ve středověku podle magdeburského práva, židé bydlet nesměli, nacházíme počátky jejich osídlení na Slánsku ve Zlonicích. Podle dochovaných zpráv se zde usadili na konci 16. století a zdejší židovská obec patřila mezi nejstarší v Čechách. Trvalou památkou zůstal starý židovský hřbitov. Ze Zlonic se vrátíme silnicí ve směru na Slaný kolem hřbitova přes vesnice Bakov a Želevčice. Cestou mineme starý kamenný kříž stojící po pravé straně, postavený roku 1858.

BAKOV
První písemná zmínka o vsi je z roku 1267. Na návsi je čtvercová kaple se zvoničkou, původně barokní, upravená v 19. století.

Sgrafita v Bakově
Na sýpce bakovského dvora byla roku 1900 odkryta vzácná sgrafita, pocházející zřejmě z 16. století. Představovala asi metr vysoké obrazy různých zvířat, mezi nimi rostlinné ornamenty a různé výjevy z honby a rybolovu. Zbytky odkrytých sgrafit můžeme na jižní straně někdejší bakovské tvrze vidět i nyní.

ŽELEVČICE
První dochovaná zpráva o vsi je z roku 1227. Zdejší tvrz zanikla v 17. století. Panský dům pocházející z poloviny 18. století, slouží dnes jako soukromá galerie. Špejchar na návsi je datovaný rokem 1776, kaplička pochází z roku 1913.

Celková délka trasy je 17,5 km. Vhodné pro turistiku, cykloturistiku. Trasa vede po silnicích II. a III. třídy.
Slaný – Dolín 3,5 km
Dolín – Beřovice 2 km
Beřovice – Zlonice 3,5 km
Zlonice – Bakov 3 km
Bakov – Želevčice 1,5 km
Želevčice - Slaný 4 km

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.