Rozbalit celou nabídku

Jemníky


Založení obce: Vznik obce je doložen r. 1228 jako církevní zboží
Adresa OÚ: Jemníky, čp.97, 274 01 Slaný
Tel.: 312 525 292
Mobil starosta: 601 320 464
Datová schránka: 89vanu9
e-mail: info@obecjemniky.cz
web: www.obecjemniky.cz
Úřední hodiny OÚ: Po, St - 17.00 - 18.00 hodin
Starosta: Pavel Brabec
Počet obyvatel: 266
Počet domů: 79 trvale obydlených, 28 chalup
Základní škola: ne
Zdravotní středisko: ne
Společenský sál: ano
Plynofikace: ano
Veřejný vodovod: ano
Kanalizace: ano (dešťová)
ČOV: ne

Zeměpisná a historická data

Obec Jemníky leží v údolí Knovízského a Hrdlívského potoka. Celkový ráz krajiny se výrazně změnil po výstavbě rychlostní komunikace R7 s jejími nájezdy.

První písemná zmínka o vsi pochází z r. 1228, kdy místní selské dvory odváděly desátek do kláštera řeholnic u sv, Jiří v Praze.

Uvádí se již za Přemysla Otakara jako tzv. Jemnický Újezd, tedy jako rozsáhlejší území než jedna obec, r. 1228 v majetku svatojirského kláštera na Pražském hradě. Václav I. je daroval Jiřímu z Frydberka, po jehož smrti připadly ke kostelu sv. Gottharda ve Slaném.

Obyvatelé obce nacházeli obživu hlavně v zemědělství a hornictví. V okolí obce bylo několik šikmo kopaných uhelných štol. Pokus o hlubinnou těžbu uhlí představuje korzo komína bývalé šachty Humbold. V tomto roce byla šachta zavezena elektrárenským popílkem a torza komína a důlních staveb odstraněny.

Původ vzniku názvu obce
Jamníci - lidé žijící v zemljankách, jámy nebo v jamách něco dělající, např. jámy rudné, jámy k chytání zvěře - jako službu pro knížecí hrady, či příslušníci zakázaného náboženství (zejména Českých bratří - dle zpráv Komenského; nebo Valdenských - dle Palackého.)

Pamětihodnosti
• kaplička ve středu obce z r. 1883
• pomník obětem 1. světové války z r. 1936
• menhir, který se nachází severně od obce u silnice na Netovice
• zdejší mlýn je rodištěm Jiřího Družeckého (1745-1819), vojenského kapelníka, hobojisty, tympanisty a hudebního skladatele.

Hospodářství

V Jemníkách je 7 soukromých zemědělců, nově postavený autoservis Vyskočil umístěný u sjezdu z dálnice, studio nehtového designu Olissa a sběrna druhotných surovin. Z hlediska pracovních příležitostí nalézá část obyvatel pracovní uplatnění v zemědělství, ostatní lidé v okolních městech či obcích.

Investiční výstavba

Po zrušení železnice Zvoleněves-Kladno-Dubí v sedmdesátých letech se obec dočkala propojení silnice do obce Pchery, kam děti dochází do školy a většina občanů k lékaři.

Po celé obci jsou asfaltové povrchy chodníků a vozovek a od května 1999 je celá obec za přispění Státního fondu životního prostředí plynofikována. V roce 1999 byla postavena nová budova obecního úřadu. Od roku 2001 má obec v provozu veřejný vodovod.

Obec má zpracován Územní plán rozvoje a několik lokalit se stavebními parcelami pro výstavbu rodiných domů.

Dopravní obslužnost

Autobusové spojení s okolím je na poměrně dobré úrovni. Dopravu linkovými autobusy Městské hromadné dopravy zajišťují ČSAD Kladno a.s. linkou 220012.

Občanská vybavenost

V obci se nachází nová (z r. 1995) hospoda „U Chlumčáka“, kde je též společenský sál. V areálu hasičské nádrže, je hřiště na nohejbal a travnatá plocha pro různé venkovní aktivity.

Školství, kultura, sport

V obci není ZŠ ani MŠ (MŠ Knovíz a ZŠ Pchery, Kladno, Slaný).

Za kulturou a sportem dojíždí místní obyvatelé nejčastěji do Slaného a Kladna.

V obci je založen od r. 1996 Oddíl stolního tenisu TTC Jemníky, který obec reprezentuje v okresním přeboru I. a II. třídy.

Fotogalerie obce

Letecký snímek obce Jemníky Příjezd od Slaného Část obce Višňovka a zastávka autobusů Nová budova obecního úřadu Hasičská nádrž, hřiště, hospoda U Chlumčáka Hospoda U Chlumčáka Pomník obětem 1.světové války Pamětní deska Jámy Humboldt Vzrostlý kaštan na návsi Kaplička ve středu obce z r. 1883 Kaplička ve středu obce z r. 1883 Část obce Úvoz Část obce Záhoří Část obce Záhoří a nové rodinné domy Část obce Mašina Výjezd z obce na Pchery Pohled na Jemníky od jihovýchodu

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.