Rozbalit celou nabídku

Kmetiněves

Založení obce: 2. polovina 13. století
Adresa OÚ: Kmetiněves 17, 273 22 Hospozín
Tel.: 315 766 044
Datová schránka: vtq23m
e-mail: oukmetineves@tiscali.cz
Oficiální webové stránky: www.kmetineves.cz
Úřední hodiny OÚ: Po, St: 08:00 – 14:00 a 17:00 – 19:00, polední přestávka 11:00 – 12:00
Ostatní provozní doba: Út, Čt: 08:00 – 11:00
Starosta: Luděk Kvapil
Rozloha katastrálního území: 685 ha
Počet obyvatel: 293
Počet domů: 110
Základní škola: ano
Počet ročníků a žáků ve škole: 5 ročníků, 47 žáků
Mateřská škola: ano, počet dětí 22
Pošta: ne
Zdravotní středisko: ne
Společenský sál: ano
Plynofikace: ano
Veřejný vodovod: ano
Kanalizace: ne
ČOV: ne

Zeměpisná data

Obec Kmetiněves se nachází na hranicích okresů Kladno a Litoměřice. Na východ sousedí s Hospozínem, na jihu s Tmání, na západě s Poštovicemi a na severu s Radešínem, který leží již v okresu Litoměřice a Severočeském kraji. První zmínka o obci Kmetiněves se objevuje již ve 2. polovině třináctého století. Obec se rozkládá na obou březích Vranského potoka, který protéká jejím středem. Katastrální území Kmetiněves má rozlohu 685 ha., z toho většinu zaujímají pole. Kmetiněves leží v úrodné zemědělské oblasti.

Obci dominuje kostel Svatého Václava, který pochází asi z roku 1760 a kaplička z přelomu 18. a 19. století.

Historická data

Dříve osada Kmetiněves, po staročesku Kmetná ves, byla založena ve 2. polovině 13. století kolonisty povolanými pražskými knížaty, jimž krajina náležela. Osada Kmetiněves se spravovala samostatně už od krále Jana Lucemburského, od r. 1336. Od 14. století se často měnili vlastníci obce. Byli mezi nimi jak drobní zemani, tak i Jiří Poděbradský, Jindřich z Kolovrat, Jindřich Bezdružický atd. V roce 1336 byla obec Kmetiněves dána se všemi právy a příslušenstvím klášteru Doksanskému. Roku 1782 byl tento klášter zrušen, jeho mění bylo zabráno pro Náboženskou matici a vládu, nastoupila státní administrativa pod úřadováním Václava Ferdinanda Netvorského, rytíře z Řezí. Kmetiněves roku 1797 koupil baron Jakub Wimmer a nakonec zůstala v majetku Jana Antonína Lexy. Ze starých písemností se dozvídáme, že roku 1848 byla zrušena veškerá poroba a Kmetiněves se stala obcí samostatnou.

Hospodářství

V Kmetiněvsi je docela dobře rozvinuto soukromé podnikání, většina podnikatelských aktivit je v zemědělství, dále v obci najdete truhlářství, autoopravnu, sběrnu železa, zednictví. Místní lidé za prací dojíždějí do okolních měst, nejčastěji do Slaného, Prahy, Velvar a do Roudnice nad Labem.

Investiční výstavba

V roce 1998 byla celá obec plynofikovaná včetně ZŠ, OÚ a domovních přípojek. Celá plynofikace byla financována z rozpočtu obce a občané se podíleli částkou 5 tisíc Kč na jednu přípojku. Obec v minulých letech vybudovala i vodovodní řad, který čerpal vodu z místního zdroje. Pro nedostatek vody v tomto zdroji se obec připojila na přivaděč VKM Kladno – Mělník.

Z Programu obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje v roce 2006 obec opravila část chodníků, v roce 2007 byla provedena nová fasáda ZŠ Kmetiněves a oprava zbývajících chodníků.

Od roku 2005 – 2007 byla prováděna rekonstrukce budovy obecního úřadu: oprava střechy, zasedací místnosti, výměny oken a vstupních dveří, bylo zřízeno nové sociální zařízení a kancelář byla vybavena novým nábytkem.

V roce 2009 byla v Základní škole z bytu 3 + 1 vybudována mateřská škola s využitím dotace z Fondu rozvoje obcí a měst z rozpočtu Středočeského kraje v nákladech 1 600 000,-Kč, obec přispěla ze svého rozpočtu částkou ve výši 86 263,-Kč.

Dopravní obslužnost

Obec má vcelku dobré spojení do města Velvary, Slaný a Praha. Dopravní obslužnost linkovými autobusy zajišťuje ČSAD Slaný a.s., v obci je i vlakové nádraží.

Občanská vybavenost

V obci mají lidé k dispozici 1 obchod s potravinami a 2 restaurace. Drobné služby jsou nabízeny jen minimálně. Školství, kultura, sport

Mladé rodiny s dětmi mají k dispozici základní školu prvního stupně i mateřskou školu. V Kmetiněvsi jsou velmi aktivní místní hasiči, 1x ročně pořádají hasičský ples, maškarní ples pro děti, jezdí na různé soutěže, obecní úřad pořádá 1x ročně pro děti rozloučení se školním rokem, šerpování prvňáků, zájezdy do divadla a ke konci roku rozsvěcení vánočního stromu. Sport je zde zastoupen místním fotbalovým družstvem, každoročně se pořádá turnaj o pohár starosty, v letošním roce v září si místní fotbalisté zahrají turnaj s fotbalovým klubem AMFORA.

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.