Rozbalit celou nabídku

Malíkovice

Založení obce: r. 1349
Adresa OÚ: Malíkovice, čp. 17, PSČ: 273 77 Malíkovice
Tel.: 312 589 224, 724 180 437
Datová schránka: p8rb3vf
e-mail: malikovice@volny.cz; obec@malikovice.cz
Oficiální webové stránky: www.malikovice.cz
Úřední hodiny OÚ: PO, ČT 8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Ostatní provozní doba: ÚT, ST 8:00 – 15:00, PÁ 8:00 – 12:00
Starosta: Ing. Antonín Janča
Rozloha katastrálního území: 625 ha
Počet obyvatel: 387
Počet domů: 175
Základní škola: ne
Počet ročníků a žáků ve škole: -
Pošta: od 1.4.2013 ne
Zdravotní středisko: ne
Společenský sál: ano
Plynofikace: ne
Veřejný vodovod: ano
Kanalizace: ano Malíkovice a Čanovice, ne Hvězda
ČOV: ano (Studeněves)

Zeměpisná a historická data

Podle starších pramenů bývaly Malíkovice "zvláštním statkem a někdejší tvrz byla původištěm rodu, z něhož se roku 1219 připomíná Přibyslav z Malíkovic". Novější prameny udávají jako prvního známého držitele Ctibora z Malíkovic k roku 1349. Později byla ves rozdělena na několik statků, k jejich sloučení došlo až někdy před rokem 1418, kdy ves celou s tvrzí držel Bušek z Malíkovic a po něm syn Jindřich, od kterého ves získali Malíkovští z Bysně.

Roku 1508 koupil Malíkovice Děpold z Lobkovic, od jehož stejnojmenného pravnuka získal zadlužené Malíkovice Gothard Florián Žďárský. V roce 1599 koupily ves sestry Eliška a Marie Valdštejnky rozené z Martinic, poručnice nezletilého Jaroslava Bořity. U panství Smečno pak ves již zůstala trvale. Za Martiniců přestaly být Malíkovice šlechtickým sídlem a zdejší tvrz, poprvé uváděná v roce 1418 a za Žďárského renesančně přestavěná, byla postupně přizpůsobena hospodářským potřebám. Její zbytky - renesanční portály – se zachovaly u obytných budov bývalého dvora, dříve patřícího JZD.

Hvězda

Ves Hvězda ležící 6 km západně od Slaného na silnici do Karlových Varů je v pramenech poprvé písemně doložena až v roce 1601 při dělení majetku mezi bratry Bedřichem, Vladislavem a Ottou, rytíři z Donína. Hvězdu získal Bedřich, který se oženil s Ižaldou z Martinic. Jejímu bratru Jaroslavovi pak roku 1611, po smrti své manželky, prodal celé své donínské dědictví patřící k Bílému Újezdci včetně vsi Hvězda.

Během třicetileté války ves úplně zanikla a někteří historiografové se poté domnívali, že byla založena až po třicetileté válce, podobně jako Drnek a Nová Studnice. Sváděl k tomu i název vsi připomínající rodový znak některé z martinických manželek ze šternberského rodu. Trvalo velmi dlouho, než byla znovu osídlena. Ještě v roce 1717 se tu uvádí pouze sedm obydlených statků.

Podstatnější rozvoj vsi Hvězda nastal až koncem 18. století v době uhelné horečky. V roce 1799 bylo objeveno uhlí mezi Tuřany a Hvězdou, na takzvaném Tumlplace. Roku 1834 se na Hvězdě a v jejím okolí uvádí deset těžících šachtiček, kterým se tehdy říkalo "cechy". V roce 1897 zde bylo ustaveno "Horní kutací společenstvo HVĚZDA v království českém. Za účelem dobývání uhlí a jiných cenných nerostů z dolů zvaných Carda".

Hospodářství

Malíkovice, Čanovice
• Agro Ledce - zemědělské družstvo
• Zahradnictví - Lumír Bercha
• Gastroslužby - výroba teplých jídel s rozvozem
• Výroba bazénů

Hvězda
• Restaurace Karlův dvůr
• Autodoprava Karel Vávra
• Obchod se smíšeným zbožím - Vigira GROUP s.r.o.

Pracovní příležitosti pro místní občany nejsou prakticky žádné. Proto musí dojíždět za prací do Slaného, Kladna a Prahy.

Investiční výstavba

Dle strategického plánu obce je snaha dostavby kanalizace (Hvězda) s napojením na čistírnu odpadních vod ve Studeněvsi a revitalizace rybníka Za Dvorem v Malíkovicích. Do budoucna je plánována rozsáhlá rekonstrukce návsí s výstavbou chodníků ve všech částech obce a obnovou dešťové kanalizace.

Dopravní obslužnost

Dopravu v obci zajišťuje ČSAD Slaný a.s., přičemž obec na ni přispívá. O sobotách, nedělích a ve večerních hodinách není prakticky spojení žádné. Jiné dopravní spojení v obci není sjednáno. Občané jsou tak odkázáni na své osobní dopravní prostředky.

Občanská vybavenost

V obci je otevřena jedna prodejna se smíšeným zbožím a jedna restaurace. Lékařská péče je zajišťována lékaři ve Slaném (popř. Kladně). Pošta byla uzavřena k 31.3.2013.

Školství, kultura, sport

Protože obec nemá zřízenou mateřskou školku a ani školu základní, navštěvují předškolní děti okolní mateřské školy. Především Mateřskou školku v Jedomělicích. Povinnou školní docházku plní hlavně ve školách na Tuřanech a ve Slaném.

Kultura je zajišťována Obcí Malíkovice ve spolupráci s TJ Sokol Malíkovice (vítání občánků, divadelní představení, dětské dny, čarodějnice...). Jsou zde postavena 2 dětská hřiště a obec plánuje výstavbu víceúčelového hřiště. Sport je zde zastoupen TJ Sokol Malíkovice, který je aktivní (stolní tenis, volejbal, "bumbácbal"...).

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.