Rozbalit celou nabídku

ŽelevčiceSpádová obec města Slaný
Založení obce: asi ve 13. století
Adresa MěÚ: Velvarská 136 274 01 Slaný
Tel.: 0312/522 571
Úřední hodiny: Po, St - 8.00-17.00
Starosta: Mgr. Martin Hrabánek
Počet obyvatel: 94
Počet domů: 41
Škola: ne
Pošta: ne
Společenský sál: ne
Plynofikace: ne
Veřejný vodovod: ano
Kanalizace: ano (částečně)
ČOV: ne

Zeměpisná a historická data

Želevčice se rozprostírají cca 2 km severovýchodně od Slaného. Výrobní provozy firmy LINET Želevčice jsou v obci dominantní, určující její ráz. První dochovaná zmínka o vsi je z roku 1227. Pod názvem Selevcicich je uváděna jako majetek řeholnic řádu sv. Benedikta. Později, dle rukopisu kapitulních knih pražských z roku 1290, byla ves zřejmě rozdělena na část horní a dolní. V té době ves nebo její část patřila pražskému biskupu Tobiáši z Benešova... Želevčice však měly i majitele světské. Vedle řádu augustiniánů hospodařila na vsi i drobná zdejší šlechta, zemané nebo vladykové, kteří tu měli dvorec a později i tvrz.

Významným historickým obdobím je působení rodu Kinských, a to od roku 1721, kdy Vincent, druhorozený syn a dědic Norberta Leopolda Libštejnského, hraběte z Kolovrat, prodal zlonické panství, kam náležela i ves Želevčice, Filipu Josefovi, hraběti Kinskému ze Vchynic. Za prvních Kinských zde byl postaven velký ovčín. V roce 1887 se v Želevčicích uvádí poplužní dvůr Ferdinanda knížete Kinského o rozloze polností 287,45 ha, ovčín, myslivna a hojný pramen vody zvané "kyselka".

Hospodářství

Kdysi bezvýznamná a zchátralá obec, včetně tamního statku, byla po roce 1990 patřičně zviditelněna. Na světlo světa ji vynesla trojice inženýrů - Zbyněk Frolík, Ivan Husák a Luděk Šofr, kteří za vydatné pomoci všech kolegů a spolupracovníků v areálu polorozbořeného statku a v jeho nejbliiším okolí vytvořili podnik světové úrovně, specializující se na výrobu zdravotnické techniky - LINET, spol. s r. o. V posledních dvou letech se tento český výrobce dostal mezi 5 největších evropských firem vyrábějících nemocniční lůžka. 0 vysoké prestiži podniku vypovídají i následující údaje. Je to jednak roční obrat, který v roce 1999 přesáhl sumu 400 mil. Kč, rozsáhlá nabídka výrobků a dodávaného zboží a hlavně jejich vysoká kvalita. Tu nakonec dokládají ocenění, získaná v letech 1994 až 2000 na mezinárodních výstavách a veletrzích, a také získání certifikátu kvality ISO 9001 a EN 42000.

Obnova budov zchátralého statku a následná výstavba dalších výrobních provozů v nejbližším okolí radikálně změnila vzhled obce a stala se i patřičnou inspirací pro majitele rodinných domků. Hlavně v nejbližším okolí areálu firmy byly rozdíly mezi novými, jasné zářícími fasádami bývalého statku a oprýskanými zdmi domků až příliš kontrastní. A tak někteří lidé želevčičtí najali si zedníky, malíře a lakýrníky a rozhodli se tyto kontrasty smazat. Dnes můžeme konstatovat, že se jim to vcelku daří...

V Želevčicích dále najdeme firmu Interes, zabývající se prodejem hutního materiálu, dále opravnu starožitného nábytku a autoopravnu.

Investiční výstavba

V uplynulých letech se obec díky úspěšnému rozvoji firmy LINET proměnila k nepoznání. Mimo již výše uvedené, postupné obnovy fasád zdejších domů byly rekonstruovány památky v obci, špýchar a kaplička na návsi, a na komunikace v obci a nejbližším okolí byl položen nový asfaltový povrch, včetně obrubníků. Místní obyvatelé také ocenili další výstavbu veřejného osvětlení až na cestu k Dolínu.

Ve fázi přípravy územního řízení je přibližně v polovině roku 2000 plynofikace pro firmu LINET. Výstavba kanalizace napojené na ČOV a plynofikace pro samotnou obecje úkol, který čeká na zastupitele města Slaného do budoucna.

Dopravní obslužnost

Dopravní obslužnost obce linkovými autobusy ČSAD Slaný a. s. je na poměrné dobré úrovni. Místní obyvatelé využívají spoje na linkách Slaný - Zlonice - Vraný, Slaný - Mšeně Lázně - Litoměřice, Slaný - Hospozínek, a také autobusy, kterými dopravuje Linet své zaměstnance. V sobotu a neděli jsou však Želevčice odříznuty od okolního světa.

Občanská vybavenost

Místní lidé a zaměstnanci LINETu využívají k nákupu dvě prodejny se smíšeným zbožím v areálu firmy, které má v pronájmu pan Liška z Vraného. Hospůdka však v obci chybí.

Školství, kultura

V obci není základní ani mateřská škola. Kulturní akce, ve velké míře hudebního rázu, probíhají v prodejní galerii Panský dům, kde je majitelkou paní Koldová.

Fotogalerie obce

(pořízeno dne 28.4.2001 fotoaparátem Olympus C-2500L)

Začátek obce Firma Linet Švehlova lípa Kaplička Panský dům Památník Pohled na náves Rybníček Objekt firmy Linet Dům Cesta od Slaného Směr do Zlonic

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.