Rozbalit celou nabídku

Smečno


Rok založení: 1252
Adresa MěÚ: Smečno, nám. T.G.M. 12, 273 05
Tel.: 312 547 856
Fax: 312 547 823
Datová schránka: xsbbbf6
e-mail: podatelna@meusmecno.cz
www: www.smecno-mesto.cz
Úřední hodiny: Po, St 7:00 - 17:00; Út 7:00 - 15:00
Starostka: Bc. Pavla Štrobachová
Počet obyvatel: 1 755
Počet domů: 508
Základní škola: ano
Počet ročníků a žáků ve škole: 9 ročníků, 370 žáků
Pošta: ano
Zdravotní středisko: ano
Společenský sál: ano
Plynofikace: ano
Veřejný vodovod: ano
Kanalizace: ano (částečně)
ČOV: ano
Policie: ano

Zeměpisná a historická data

Město Smečno se nachází na vyvýšenině, západně od Slaného, v nadmořské výšce cca 330 m. Středem přes náměstí prochází hlavní silniční tah mezi Slaným a Kladnem. Z města jsou odbočky do obcí Svinařov, Přelíc, Třebichovice a Ledce.

Nejstarší zpráva o vsi Smečno pochází z roku 1252, kdy se ve Smečně připomíná tvrz a její majitel Vladyka Boleslav ze Smečna. V roce 1418 získal smečenskou tvrz koupí Markvart z Martinic a od té doby byla obec v nepřetržitém vlastnictví tohoto významného šlechtického rodu Martiniců (od roku 1789 Clam-Martinicú), a to až do konce I. světové války. Za života Markvartova syna Bořity bylo v roce 1460 započato s přestavbou smečenské tvrze na zámek.

Další člen rodu Hynek si vyžádal u krále Vladislava roku 1510 povýšení Smečna na městečko. Krátce na to, roku 1515, bylo Smečno povýšeno na město. Tak se v krátké době stalo Smečno z poddanské vsi městem se všemi atributy, které městům náležela. Již při prvním povýšení byl městečku udělen městský znak, který byl při druhém povýšení vylepšen. Obraz znaku se promítl i do městského pečetidla z roku 1603, které se dochovalo. Smečno mělo svůj radní dům, který stával uprostřed náměstí. Radnice však roku 1639 shořela spolu s městským archivem. Byla sice obnovena, ale v roce 1800 zbořena pro celkovou zchátralost. Poté byla postavena nynější radnice, která byla mnohokrát přestavována.

Ve Smečně působila již od 15. století škola a roku 1649 městský špitál. Samotné Smečno bylo středem rozsáhlých panství, o jehož vybudování se zasloužil především Bořita z Martinic, který přikoupil 19 vsí a v roce 1639 od Královské komory dokonce i město Slaný.

K smečenskému panství patřil také zámek Smečno, kostel s děkanstvím, seminář k výchově katolické mládeže. Vzhledem k tomu, že zde bylo sídlo významného panského rodu, odrazilo se to i na významu a hospodářské prosperitě Smečna.

V roce 1992 byl Smečnu přiznán statut města.

Hospodářství

I když podnikatelské aktivity jsou ve Smečně poměrné pestré, nepřinášejí pracovní příležitosti pro všechny výdělečně činné obyvatele. Proto někteří z nich dojíždí za prací, nejčastěji do Slaného a Kladna. Z podnikatelů jsou nejvíce zastoupeni dopravci - ing. Urban, 0. Veličko, VI. Mazourek a Zd. Mikeš. Dále zde najdeme opravnu hydrauliky Blecha - Mrázek, pilu Dagmar Zvárová, elektroservis, drobné provozovatele zednických prací, obkladače a podlaháře, a další živnostníky.

Investiční výstavba

V posledních letech proběhla ve městě řada investičních akcí. Mezi ty nejdůležitější patří určitě plynofikace a také výstavba čističky odpadních vod. Z dalších investičních akcí je možno uvést výstavbu místní komunikace v ul. Školská, opravu komunikace v ul. 5. května, výstavbu nových chodníků, včetně obrubníků, na náměstí T.G.M. ze zámkové dlažby. Hlavním investičním záměrem do budoucna je výstavba nových přivaděčů odpadních vod. Městský úřad připravuje změny územního plánu s možností nové zástavby rodinnými domy či jinými objekty, například podnikatelského charakteru.

Dopravní oblužnost

Dopravní obslužnost linkovými autobusy je zajištována ČSAD Slaný a.s. Ztrátové spoje město ročně dotuje částkou 150.000.- Kč. Místní občané mají k dispozici cca 20 autobusových spojů denně, kterými se mohou dopravit různými směry - Slaný, Kladno, Nové Strašecí, Praha.

Občanská vybavenost

Ve Smečně ordinuje obvodní lékař, dětský lékař, stomatolog, gynekolog. Léky je možno zakoupit v místní lékárně.

Obchodní sít je na poměrné dobré úrovni. Najdeme zde dva obchody s potravinami a jeden se zeleninou. Z ostatních obchodů je ve Smečně řeznictví, prodejna nápojů, cukrárna, drogerie (2x), text. galanterie, železářství, elektroprodejna a prodejna potřeb pro zvířata. Ve Smečně je možné navštívit i několik restaurací - restauraci v sokolovné, na Růžku, New Azyl a vinárnu Millénium.

Škola

Ve městě jsou dvě školní budovy, do kterých dochází děti ze šesti přilehlých obcí. Ve školním roce 1999-2000 navštěvovalo školu 357 dětí. Je zde rovněž i mateřská škola, kam dochází 80 dětí.

Kultura

Město má velkou kulturní tradici. Převážná část kulturních akcí probíhá ve spolupráci s místními školami. Jedná se například o představení dětské loutkové scény, Dětský den, Otevírání studánek, oslavy sv. Martina, sv. Mikuláše a další podobné akce. Oblíbené jsou koncerty probíhající v salta-terreně zámeckého parku. V prostorách školy se pořádají výstavy dětských výtvarných prací. V současné době probíhají přípravy na zahájení pravidelných kulturních programů v nově obnoveném přírodním divadle v Lištici.

Významnou společenskou i kulturní akcí je tradiční Annenská pouť, na kterou se sjíždějí návštěvníci z celého okolí. Během ní, prakticky již od pátku, probíhá řada kulturních akcí. Pod správou města je zajištěna činnost širokoúhlého kina.

Ve městě se navíc nachází pod patronací vojenských nadšenců vojenský skanzen s opevněním z roku 1938,včetně veškeré výzbroje.

Město bylo vzhledem k velkému počtu kulturních památek prohlášeno za městskou památkovou zónu. Mezi hlavní památky, zapsané v rejstříku památek, patří především: kostel Nesvětější Trojice, zámek Clam-Martiniců, sochy v zámeckém parku a 5 monumentů, salla-terrena, děkanství, sýpka, areál starého hřbitova s hřbitovní kaplí ClamMartiniců, sousoší nejsv. Trojice, tři Boží muka, socha sv. Jiří a sv. Donáta a 4 obelisky. Poblíž zámku u bývalých stodol se traduje zkouška Božkova parního stroje, jehož mecenášem byl hrabě Clam-Martinic, u něhož dělal Josef Božek vychovatele. Ve městě žili i další významní představitelé, krom jiného i skladatel filmové hudby Zdeněk Liška a režisér zlínských filmových ateliérů Jar. Novotný.

Sport

Město žije i bohatou sportovní činností, kterou zajišťuje TJ Sokol. Aktivní činnost vykazuje fotbalové mužstvo, dívčí fotbal, odbíjená, ale i další sportovní kluby. K provozování různých sportů je ve Smečně k dispozici sportovní areál TJ Sokol s fotbalovým hřištěm a technickým zázemím, tenisový kurt, tělocvična TJ Sokol a ZŠ a plavecký bazén.

Fotogalerie obce

(pořízeno dne 30.7.2000 a 1.5.2001 fotoaparátem Olympus C-2500L)

Pohled od Přelíce Pohled od Kačic Budovy Kostel Smečenský zámek Budova Památný strom Smečenský zámek Historická památka Dům rodin Náměstí ve Smečně Restaurace Městský úřad Smečenský zámek Sochy v zámeckém parku Sochy v zámeckém parku Smečenský zámek Smečenský zámek Kašna v parku Smečenský zámek Smečenský zámek

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.