Rozbalit celou nabídku

Investiční akce - Objekty města

Parkovací dům - Informace o stavbě

1. Stručný popis akce:
Výsledkem projektu je nový parkovací dům s automatickým parkovacím systémem pro 147 vozidel, který umožňuje krátkodobé i dlouhodobé parkování ve středu města. Objekt má sedm podlaží, přičemž přízemí je určeno pro příjezd vozidel z ulice Třebízského, zaparkování do dvou odbavovacích prostorů a pro výjezd vozidel do ulice Palackého. V přízemí se též nachází i technologické místnosti, veřejné WC a komerční prostor. Ostatní podlaží slouží k zaparkování vozidel.

2. Projektant: MERIDIN spol. s r.o., Hradec Králové

3. Zhotovitel: KOMA – Industry s.r.o., Český Těšín

4. Celkové náklady na akci: 85 523 833,35 Kč bez DPH

5. Finanční zdroj: Rozpočet města

6. Výše dotace: ----------

7. Podíl města: ----------

8. Druh výběrového řízení: Otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

9. Harmonogram: 01/2011 (podpis smlouvy) - 01/2013 (ukončení akce)

10. Fotodokumentace:

Průběh stavby
Průběh stavby parkovacího domu Průběh stavby parkovacího domu Průběh stavby parkovacího domu Průběh stavby parkovacího domu Průběh stavby parkovacího domu

Vnitřní prostory
Vnitřní prostory parkovacího domu Vnitřní prostory parkovacího domu

Smlouvy o dílo a dodatky
Smlouva o dílo z 21.01.2011 * (pdf) (0.3MB)
Dodatek č. 1 z 21.01.2011 * (pdf) (0.3MB)
Příloha ocenění stavební části z 21.01.2011 * (pdf) (1.0MB)
Příloha ocenění technologické části z 21.01.2011 * (pdf) (0.2MB)
Příloha - Smlouva o sdružení z 21.01.2011 * (pdf) (0.1MB)
Dodatek č. 2 z 02.03.2011 * (pdf) (0.2MB)
Dodatek č. 3 z 04.04.2011 * (pdf) (0.3MB)
Dodatek č. 4 z 29.06.2012 * (pdf) (0.2MB)
Dodatek č. 5 z 25.10.2012 * (pdf) (0.2MB)
Dodatek č. 6 z 20.12.2012 * (pdf) (0.4MB)
Dodatek č. 7 z 24.05.2013 * (pdf) (0.1MB)
Dodatek č. 7 - Přílohy z 24.05.2013 * (pdf) (0.3MB)
Mezitimní dohoda s právem pachtu z 31.10.2014 (pdf) (1.0MB)
Servisní smlouva
Servisní smlouva z 08.07.2013 (pdf) (1.0MB)
Ekonomický rozbor provozu parkovacího domu odboru správy majetku
Roční náklady na provoz parkovacího domu (pdf) (0.2MB)
Přehled průjezdu vozidel parkovacím domem (pdf) (0.4MB)
Historie ceníků parkovacího domu (pdf) (0.2MB)
Stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Rozhodnutí ÚOHS-S55/2014/VZ-9249/2014/524/LSt z 02.05.2014 (pdf) (0.4MB)
Rozhodnutí R158/2014/VZ-5593/2015/322/KHo z 27.02.2015 (pdf) (0.5MB)

* Uvedené dokumenty nebyly schválené zastupitelstvem města, tudíž jsou považovány za právně neplatné.


Obřadní síň městského úřadu Slaný

1. Stručný popis akce:
V obřadní síni Městského úřadu ve Slaném bylo provedeno restaurování maleb a opravy štuků. Římsa oddělující strop od stěn a lemující sál po celém obvodu byla sejmuta a nahrazena novou. Dřívější konstrukce krovu byla zesílena dřevěnými rámy.

2. Projektant: Ing.arch.Richard Cibik, Sušická 852/32, 160 00 Praha 6

3. Zhotovitel: MI-VA, stavební, obchodní a realitní společnost s r.o., Vranská 33, 142 00 Praha 4

4. Celkové náklady na akci: 3 690 000,- vč. DPH

5. Finanční zdroj: Rozpočet města

6. Výše dotace: ----------

7. Podíl města: ----------

8. Druh výběrového řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu

9. Harmonogram: 09/2009 - 02/2010

10. Fotodokumentace:

Stav před akcí
Obřadní síň MĚÚ před opravou Obřadní síň MĚÚ před opravou Obřadní síň MĚÚ před opravou Obřadní síň MĚÚ před opravou Obřadní síň MĚÚ při opravě

Realizace akce
Obřadní síň MĚÚ při opravě Obřadní síň MĚÚ při opravě Obřadní síň MĚÚ při opravě Obřadní síň MĚÚ při opravě Obřadní síň MĚÚ po opravě

Stav po akci
Obřadní síň MĚÚ po opravě Obřadní síň MĚÚ po opravě Obřadní síň MĚÚ po opravě Obřadní síň MĚÚ po opravě Obřadní síň MĚÚ po opravě

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.