Rozbalit celou nabídku

Investiční akce - Školství

Zateplení objektu Základní školy Slaný, Rabasova 821

logo programu

1. Stručný popis akce:
V rámci projektu došlo k rekonstrukci obvodového pláště objektu, které zahrnovalo stavební práce – zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem z fasádních polystyrénových desek, zateplení vyzděných meziokenních sloupků a parapetů, výměnu výplní stavebních otvorů pláště objektu, výměnu a stavební úpravu světlíků v rámci střešního pláště a svislé konstrukce schodiště, provedení nové hydroizolace střešního pláště včetně zateplení a další kompletační práce a konstrukce.

2. Projektant: Ing. Jaromír Chvátal, ARIPROS s.r.o., Železničářů 2286, Kladno

3. Zhotovitel: MAO, a.s., Huťská 1557, Kladno

4. Celkové náklady na akci: 26,744.068,03 Kč bez DPH

5. Finanční zdroj: Státní fond Životního prostředí České republiky

6. Výše dotace: 21,463.497,00 Kč

7. Druh výběrového řízení: Otevřené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

8. Harmonogram: 03/2014 – 10/2014

9. Fotodokumentace:

Stav před akcí
3. základní školka před opravou 3. základní školka před opravou 3. základní školka před opravou

Realizace akce
3. základní školka při opravě 3. základní školka při opravě 3. základní školka při opravě

Stav po akci
3. základní školka po opravě 3. základní školka po opravě 3. základní školka po opravě


Zvýšení kvality výuky a prostředí v ZŠ Slaný, Komenského náměstí 618

logo programu

1. Stručný popis akce:
Předmětem projektu je modernizace prostředí a zlepšení kvality výuky v ZŠ Slaný, Komenského náměstí (dále jen 2.ZŠ). Jedná se především o zvýšení informační a počítačové gramotnosti žáků zahrnující pořízení interaktivních tabulí s dataprojektorem, vytvoření nové odborné učebny, vytvoření nové počítačové učebny, instalace Integrovaného školního systému - informační systém školy a elektronická školní evidence. Dále je předmětem zlepšení vybavenosti školy modernizací tabulí, školních lavic a židlí, pořízením žákovských skříněk pro 2. stupeň a modernizací vybavení cvičné kuchyňky. Předmětem projektu je rovněž zlepšení technického stavu budovy včetně rekonstrukce sociálního zázemí, elektroinstalace a osvětlení, výměna kotlů, obnova střešního pláště.

2. Projektant: Ing. Jan Mrzílek, Studeněves (rekonstrukce střešního pláště); Ing. Jaromír Chvátal (rekonstrukce sociálního zázemí)

3. Zhotovitel: ID Stavby group s.r.o., Praha - stavební práce; Altcom s.r.o., Praha - vybavení technikou; P.V. Service, spol. s.r.o., Praha - vybavení nábytkem

4. Celkové náklady na akci: 13 882 787,20 Kč vč. DPH

5. Finanční zdroj: Regionální operační program Střední Čechy

6. Předpokládaná výše dotace: 11 050 539,20 Kč

7. Druh výběrového řízení: zjednodušené podlimitní řízení; VZ malého rozsahu

8. Harmonogram: 08/2010 - 05/2011

9. Fotodokumentace:

1.etapa – STAVEBNÍ PRÁCE

Stav před akcí
Kotelna 2. ZŠ před renovací Kotelna 2. ZŠ před renovací Střecha 2. ZŠ před renovací Střecha 2. ZŠ před renovací Staré WC v 1. patře 2. ZŠ

Realizace akce
WC 2. ZŠ při kompletní renovaci WC 2. ZŠ při kompletní renovaci Střecha 2. ZŠ při opravě Střecha 2. ZŠ při opravě Kotelna na 2. ZŠ při renovaci

Stav po akci
WC 2. ZŠ při kompletní renovaci WC 2. ZŠ při kompletní renovaci Střecha 2. ZŠ při opravě Střecha 2. ZŠ při opravě Kotelna na 2. ZŠ při renovaci

2.etapa – NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ

Stav před akcí
Kotelna 2. ZŠ před renovací Kotelna 2. ZŠ před renovací Střecha 2. ZŠ před renovací Střecha 2. ZŠ před renovací Staré WC v 1. patře 2. ZŠ

Realizace akce
WC 2. ZŠ při kompletní renovaci WC 2. ZŠ při kompletní renovaci Střecha 2. ZŠ při opravě Střecha 2. ZŠ při opravě Kotelna na 2. ZŠ při renovaci

Stav po akci
WC 2. ZŠ při kompletní renovaci WC 2. ZŠ při kompletní renovaci Střecha 2. ZŠ při opravě Střecha 2. ZŠ při opravě Kotelna na 2. ZŠ při renovaci

3.etapa – VYBAVENÍ TECHNIKOU

Stav před akcí
Kotelna 2. ZŠ před renovací Kotelna 2. ZŠ před renovací Střecha 2. ZŠ před renovací Střecha 2. ZŠ před renovací Staré WC v 1. patře 2. ZŠ

Realizace akce
WC 2. ZŠ při kompletní renovaci WC 2. ZŠ při kompletní renovaci Střecha 2. ZŠ při opravě Střecha 2. ZŠ při opravě Kotelna na 2. ZŠ při renovaci

Stav po akci
WC 2. ZŠ při kompletní renovaci WC 2. ZŠ při kompletní renovaci Střecha 2. ZŠ při opravě Střecha 2. ZŠ při opravě Kotelna na 2. ZŠ při renovaci


Rekonstrukce objektu 1.MŠ - Hlaváčkovo náměstí č.p. 222

1. Stručný popis akce:
V rámci projektu došlo k vybudování plynové kotelny v podkroví objektu včetně rozvodů, těles a plynové přípojky a stavební úpravy obvodového pláště a střechy včetně klempířských prvků.

2. Projektant: Ing. Dana Doležalová

3. Zhotovitel: Stavby a rekonstrukce K.N.Š. spol. s r.o., Lázeňská 304, 274 01 Slaný

4. Celkové náklady na akci: 10 438 061,- vč. DPH

5. Finanční zdroj: Akce města

6. Výše dotace: ----------

7. Druh výběrového řízení: Otevřené řízení

8. Harmonogram: 07/2006 - 02/2007

9. Fotodokumentace:

Stav před akcí
1. mateřská školka před opravou 1. mateřská školka před opravou 1. mateřská školka před opravou 1. mateřská školka před opravou 1. mateřská školka při opravě

Realizace akce
1. mateřská školka při opravě 1. mateřská školka při opravě 1. mateřská školka při opravě 1. mateřská školka při opravě 1. mateřská školka po opravě

Stav po akci
1. mateřská školka po opravě 1. mateřská školka po opravě 1. mateřská školka po opravě 1. mateřská školka po opravě 1. mateřská školka po opravě

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.