Rozbalit celou nabídku

Investiční akce - Vodohospodářské projekty

Oprava a odbahnění návesního rybníka v obci Lotouš

1. Stručný popis akce:
Návesní rybník se nachází v intravilánu obce Lotouš. Leží v těsné blízkosti asfaltové komunikace Lotouš – Byseň, v zastavěné části obce. Nádrž je zahloubena v terénu, nemá stálý zdroj vody, je příležitostně napájena srážkovými vodami přitékajícími z okolních pozemků a silničního příkopu.
Plocha i objem vody v nádrži byly částečně redukovány nánosy splavenin a nedostatečným přítokem vody. Vodohospodářský objekt rybníka tak nemohl plnit svoji původní retenční funkci jako případný zdroj požární vody, ani funkci krajinotvornou, tj. vytváření volné vodní plochy v krajině.
V rámci akce byla nejprve odčerpána voda a po proschnutí nánosu ze dna odtěženo bahno. Dno rybníka bylo upraveno do předepsaného spádu. Byl vytvořen nový zpevněný břeh. Odstraněním nánosů došlo ke zvětšení kapacity nádrže a k vytvoření lepších podmínek pro místní faunu i flóru vázanou na vodní prostředí.

2. Projektant: Ing. Jaroslav Kohout, Draženovská 411, Praha 5 155 00

3. Zhotovitel: TRANSPORTSERVICES s.r.o., Husova 403, Kladno 273 09

4. Celkové náklady na akci: 801 454,- Kč vč.DPH

5. Finanční zdroj: Operační program Životní prostředí

6. Výše dotace: struktura financování bude uvedena po rozhodnutí o dotaci

7. Podíl města: struktura financování bude uvedena po rozhodnutí o dotaci

8. Druh výběrového řízení: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

9. Harmonogram: 01-04/2010

10. Fotodokumentace:

Stav před akcí
Rybník v Lotouši před opravou Rybník v Lotouši před opravou Rybník v Lotouši před opravou Rybník v Lotouši před opravou

Realizace akce
Rybník v Lotouši při opravě Rybník v Lotouši při opravě Rybník v Lotouši při opravě Rybník v Lotouši při opravě Rybník v Lotouši při opravě

Stav po akci
Rybník v Lotouši po opravě Rybník v Lotouši po opravě Rybník v Lotouši po opravě Rybník v Lotouši po opravě přepad přes křižovatku směren na Byseň


Oprava a odbahnění Červeného rybníka ve Slaném

1. Stručný popis akce:
Objem vody v nádrži Červeného rybníka byl značně redukován nánosy splavenin. Cílem projektu bylo zvětšit průměrnou hloubku a kapacitu nádrže a vytvořit lepší podmínky pro zvýšení kvality vody tak, aby kladně ovlivnila i místní faunu a flóru vázanou na vodní prostředí. Celkový technický stav tohoto vodního díla byl zlepšen odtěžením zachyceného nánosu.

2. Projektant: Ing. Jaroslav Kohout, Draženovská 411, Praha 5 155 00

3. Zhotovitel: Dasting, a.s., Čimická 809/53, 181 00 Praha 8

4. Celkové náklady na akci: 2 896 167 vč. DPH

5. Finanční zdroj: Operační program Životní prostředí

6. Výše dotace: struktura financování bude uvedena po rozhodnutí o dotaci

7. Podíl města: struktura financování bude uvedena po rozhodnutí o dotaci

8. Druh výběrového řízení: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

9. Harmonogram: 01-07/2010

10. Fotodokumentace:

Stav před akcí
Červený rybník před opravou Červený rybník před opravou Červený rybník před opravou Červený rybník před opravou Červený rybník při opravě

Realizace akce
Červený rybník při opravě Červený rybník při opravě Červený rybník při opravě Červený rybník při opravě Červený rybník po opravě

Stav po akci
Červený rybník po opravě Červený rybník po opravě Červený rybník po opravě Červený rybník po opravě Červený rybník po opravě

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.