Rozbalit celou nabídku

Investiční akce - Volnočasové aktivity

Rekonstrukce ledové plochy - Zimní stadion ve Slaném

logo programu

1. Stručný popis akce:
Výsledkem projektu je nově zrekonstruovaná ledová plocha o celkové výměře 1569m2. Nově zrekonstruovaná ledová plocha nabízí nové podmínky pro řešení volného času obyvatel města Slaný, jeho místních částí, ale i obyvatel z celého regionu. Celý areál nebude sloužit jen vybrané cílové skupině, ale celé široké veřejnosti. Přínosem projektu je bezesporu zvýšení kvality veřejných služeb města Slaný, podpora volnočasových aktivit obyvatel města Slaný a okolí.

2. Projektant: B2K design s.r.o., Strážovská 343/14, Praha 5 – Radotín

3. Zhotovitel:
Společnost "Zimní stadion ve Slaném – ESS", sestávající ze společníků: Správce: Energie – stavební a báňská a.s., IČ: 451 46 802, Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, Společník 2:SYNER s.r.o., IČ: 482 92 516, Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec, Společník 3:SYB s.r.o., IČ: 497 07 701, Třebonice 119, 155 00 Praha

4. Celkové náklady na akci: 23 178 862,81 Kč s DPH

5. Finanční zdroj: Regionální operační program Střední Čechy

6. Výše dotace: 19,594.219,78 Kč

7. Druh výběrového řízení: Otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

8. Harmonogram: 05/2015 - 09/2015

9. Fotodokumentace:

Stav před akcí
Ledová plocha před realizací projektu Ledová plocha před realizací projektu Ledová plocha před realizací projektu

Realizace akce
Ledová plocha při realizací projektu Ledová plocha při realizací projektu Ledová plocha při realizací projektu

Stav po akci
Nově zrekonstruovaná Ledová plocha Nově zrekonstruovaná Ledová plocha Nově zrekonstruovaná Ledová plocha


Modernizace výstavních prostor a technického zázemí
Vlastivědného muzea ve Slaném

logo programu

1. Stručný popis akce:
Město Slaný provedlo rekonstrukci výstavních prostor Vlastivědného muzea ve Slaném, prostřednictvím rekonstrukce výstavních síní včetně vybavení nábytkem, nákupem výpočetní a prezentační techniky, renovací nádvoří a vybudováním bezbariérového přístupu do všech expozičních prostor muzea pomocí vestavby výtahu do prostoru schodiště.
Stavební práce zahrnovali rekonstrukci nádvoří, vestavbu výtahu a rekonstrukci podlah výstavních síní a galerijního osvětlení. Jednalo se především o obnovu vnitřních fasád budovy, včetně výměny oken, celkovou revitalizaci nádvoří s vybouráním a následným zasklením arkád, rozšíření plochy nádvoří o pochozí dubový rošt, zpřístupnění 1. podzemního podlaží s vybudováním hygienického zázemí a vybudování vestavby výtahu do prostoru schodiště.

2. Projektant: Ing. Arch. Richard Cibik, Sušická 852/32, 160 00 Praha 6

3. Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

4. Celkové náklady na akci: 11 365 397,05 Kč včetně DPH

5. Finanční zdroj: Regionální operační program Střední Čechy

6. Výše dotace: 8 818 679,96 Kč

7. Druh výběrového řízení: Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

8. Harmonogram: 04/2014 – 07/2014

9. Fotodokumentace:

Stav před akcí
Prostory Vlastivědného muzea před realizací projektu Prostory Vlastivědného muzea před realizací projektu Prostory Vlastivědného muzea před realizací projektu Prostory Vlastivědného muzea před realizací projektu Prostory Vlastivědného muzea před realizací projektu

Realizace akce
Prostory Vlastivědného muzea při realizací projektu Prostory Vlastivědného muzea při realizací projektu Prostory Vlastivědného muzea při realizací projektu Prostory Vlastivědného muzea při realizací projektu Prostory Vlastivědného muzea při realizací projektu Prostory Vlastivědného muzea při realizací projektu Prostory Vlastivědného muzea při realizací projektu Prostory Vlastivědného muzea při realizací projektu Prostory Vlastivědného muzea při realizací projektu Prostory Vlastivědného muzea při realizací projektu

Stav po akci
Nově zrekonstruované prostory Vlastivědného muzea ve Slaném Nově zrekonstruované prostory Vlastivědného muzea ve Slaném Nově zrekonstruované prostory Vlastivědného muzea ve Slaném Nově zrekonstruované prostory Vlastivědného muzea ve Slaném Nově zrekonstruované prostory Vlastivědného muzea ve Slaném


Rekonstrukce sportovního areálu ve Slaném

logo programu

1. Stručný popis akce:
Výsledkem projektu je nové zrekonstruované fotbalové hřiště a atletická dráha. Areál nabízí nové atraktivní podmínky pro řešení volného času obyvatel města Slaný, jeho místních částí, ale i obyvatel z celého regionu. Koncentrace několika druhů sportu a vytvoření prostor pro atletiku, které ve městě ani blízkém okolí nejsou, zlepšilo kvalitu veřejných služeb a kvalitu života rezidentů s důrazem na děti a mládež. Celý areál je přístupný nepřetržitě a celoročně a jeho využívání je bezplatné. Nebude sloužit jen vybrané cílové skupině, ale celé široké veřejnosti.

2. Projektant: Ing. Hana Konopová, České Budějovice

3. Zhotovitel: Sport-Technik Bohemia s.r.o., Praha 8

4. Celkové náklady na akci: 20 264 110,35 Kč vč. DPH

5. Finanční zdroj: Regionální operační program Střední Čechy

6. Výše dotace: 6.255.138,86 Kč

7. Druh výběrového řízení: Užší podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

8. Harmonogram: 08/2012 - 03/2013

9. Fotodokumentace:

Stav před akcí
Prostory sportovního areálu před realizací projektu Prostory sportovního areálu před realizací projektu Prostory sportovního areálu před realizací projektu

Realizace akce
Realizace projektu rekonstrukce sportovního areálu ve Slaném Realizace projektu rekonstrukce sportovního areálu ve Slaném Realizace projektu rekonstrukce sportovního areálu ve Slaném Realizace projektu rekonstrukce sportovního areálu ve Slaném Realizace projektu rekonstrukce sportovního areálu ve Slaném Realizace projektu rekonstrukce sportovního areálu ve Slaném Realizace projektu rekonstrukce sportovního areálu ve Slaném Realizace projektu rekonstrukce sportovního areálu ve Slaném Realizace projektu rekonstrukce sportovního areálu ve Slaném Realizace projektu rekonstrukce sportovního areálu ve Slaném

Stav po akci
Nově zrekonstruovaný sportovní areál ve Slaném Nově zrekonstruovaný sportovní areál ve Slaném Nově zrekonstruovaný sportovní areál ve Slaném Nově zrekonstruovaný sportovní areál ve Slaném Nově zrekonstruovaný sportovní areál ve Slaném


Dětská hřiště v místních částech města Slaný

logo programu

1. Stručný popis akce:
Projekt řeší revitalizaci dětských hřišť v místních částech města Slaný v Otrubech a Kvíčku prostřednictvím obnovy stávajícího nevyhovujícího stavu hřišť nákupem moderního a především bezpečného vybavení, čímž dojde ke zvýšení kvality infrastruktury veřejných služeb ve městě Slaný.
Město Slaný se v rámci svých možností snaží udržovat svá sportovní zařízení a zakládat nová podle požadavků potřeb svých občanů.

2. Projektant: Ing. Zuzana Pešková (hřiště Na Chmelnici), Josef Langer (hřiště Otruby)

3. Zhotovitel: Ing. Jan Mrzílek, Studeněves

4. Celkové náklady na akci: 2 620 141,- Kč vč. DPH

5. Finanční zdroj: Regionální operační program Střední Čechy

6. Výše dotace: 1 695 692, 48 Kč vč. DPH

7. Druh výběrového řízení: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

8. Harmonogram: 01/2010 - 01/2011

9. Fotodokumentace:

Stav před akcí (Dětské hřiště Na chmelnici)
Prostory dětského hřiště Na chmelnici před realizací projektu Prostory dětského hřiště Na chmelnici před realizací projektu Prostory dětského hřiště Na chmelnici před realizací projektu Prostory dětského hřiště Na chmelnici před realizací projektu Prostory dětsk;ého hřiště Na chmelnici před realizací projektu

Realizace akce (Dětské hřiště Na chmelnici)
Realizace projektu dětského hřiště Na chmelnici Realizace projektu dětského hřiště Na chmelnici Realizace projektu dětského hřiště Na chmelnici Realizace projektu dětského hřiště Na chmelnici Realizace projektu dětského hřiště Na chmelnici

Stav po akci (Dětské hřiště Na chmelnici)
Nové dětské hřiště Na chmelnici Nové dětské hřiště Na chmelnici Nové dětské hřiště Na chmelnici Nové dětské hřiště Na chmelnici Nové dětské hřiště Na chmelnici

Stav před akcí (Dětské hřiště v Otrubech)
Prostory dětského hřiště v Otrubech před realizací projektu Prostory dětského hřiště v Otrubech před realizací projektu Prostory dětského hřiště v Otrubech před realizací projektu Prostory dětského hřiště v Otrubech před realizací projektu Prostory dětsk;ého hřiště Na chmelnici před realizací projektu

Realizace akce (Dětské hřiště v Otrubech)
Realizace projektu dětského hřiště v Otrubech Realizace projektu dětského hřiště v Otrubech Realizace projektu dětského hřiště v Otrubech Realizace projektu dětského hřiště v Otrubech Realizace projektu dětského hřiště v Otrubech

Stav po akci (Dětské hřiště v Otrubech)
Nové dětské hřiště v Otrubech Nové dětské hřiště v Otrubech Nové dětské hřiště v Otrubech Nové dětské hřiště v Otrubech Nové dětské hřiště v Otrubech


Hřiště Smečenská, in-line dráha I. + II.etapa

1. Stručný popis akce:
V I. etapě byly provedeny bourací práce betonových konstrukcí, které na místě zůstaly po dřívější zástavbě. Výstavba první etapy obsahovala vybudování 241,60m dlouhé dráhy, dále nové asfaltové povrchy dvou hřišť pro volejbal, nohejbal a tenis. Jedno hřiště bylo vybaveno ochranným oplocením. V druhé etapě došlo k prodloužení dráhy o 186,60m, výstavbě altánu, osazení 13 laviček a informační tabule. Také druhé hřiště bylo oploceno.

2. Projektant: Ing. Radovan Barsa, Chržínská 279, 273 24 Velvary

3. Zhotovitel: VIA Kladno s.r.o., Divadelní 1630, 272 01 Kladno

4. Celkové náklady na akci: 2 993 329,70 Kč vč. DPH

5. Finanční zdroj: Fond sportu a volného času Středočeského kraje

6. Výše dotace: 450 000,- Kč vč. DPH

7. Podíl města: 2 543 329,70 Kč vč. DPH

8. Druh výběrového řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

9. Harmonogram: 07/2007 - 06/2008

10. Fotodokumentace:

Stav před akcí
Prostory pro vytvoření in-line dráhy před stavbou

Realizace akce
Prostory in-line dráhy při výstavbě Prostory in-line dráhy při výstavbě Prostory in-line dráhy při výstavbě Prostory in-line dráhy při výstavbě Prostory in-line dráhy při výstavbě

Stav po akci
Nově vytvořené hříště a in-line dráha Nově vytvořené hříště a in-line dráha Nově vytvořené hříště a in-line dráha Nově vytvořené hříště a in-line dráha Nově vytvořené hříště a in-line dráha

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.