Rozbalit celou nabídku

Intenzifikace ČOV Slaný – Blahotice

logo programu

Výše uvedený projekt řeší rozšíření stávající kapacity ČOV pro možnost připojování dalšího znečištění v důsledku rozvoje města a jeho okolí. Projekt řeší rozšíření stávající ČOV Slaný z kapacity 13 000 EO na 20 000 EO. Zlepšením čistícího efektu ČOV Slaný dojde ke zlepšení kvality povrchových vod. Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí.

Jedná se o veřejnou zakázku, která bude spolufinancována ze zdrojů Evropské unie, Operační program Životní prostředí – "Pro vodu, vzduch a přírodu".

Odpovědi na dotazy občanů

Patří mezi smlouvy, které jsou pro město nevýhodné a měly by být zrušeny, i výkup pozemků p.č. 383/9 a 383/10 v k.ú. Slaný?

V době, kdy probíhala jednání ohledně intenzifikace čističky odpadních vod (dále jen ČOV), potřebovalo město souhlas s vydáním územního rozhodnutí od majitelů sousedících pozemků. Jeden z majitelů sousedních pozemků (p. č. 932/1, p.č. 935/1 a p.č. 935/2 tj. cca 796 m2) podmínil svůj souhlas odkoupením těchto pozemků a současně i pozemků p.č.383/9 a p.č.383/10 (cca 3.029 m2) ze strany města Slaný (všechny pozemky jsou v k.ú. Slaný). Důvodem této podmínky bylo mj. i to, že bývalé vedení města Slaný neumožnilo tomuto majiteli změny územního plánu a realizaci jeho záměrů na jiných pozemcích. které tento majitel ve městě Slaný vlastní. Vzhledem k tomu, že městu šlo o získání dotace ve výši 90 mil. Kč, považovalo tehdejší zastupitelstvo města tento návrh za přijatelný a na svém mimořádném zasedání dne 21.5.2014 (pdf) (3.3MB) tento návrh odsouhlasilo (17 pro resp. 15 pro). Bylo rovněž rozhodnuto, že kupní cena za pozemky p.č.383/9 a p.č.383/10 bude uhrazena ve 2 splátkách, jedna se uskutečnila v roce 2014 a druhá má být letos, v roce 2015. Město Slaný již uhradilo 454.350,- Kč v roce 2014 z celkové kupní částky 1.514.500,- Kč.

V současné době se jeví jako vhodnější varianta splnění smlouvy na pozemky p.č.383/9 a p.č.383/10 ze strany města Slaný, protože:
• byla uhrazena již významná část kupní ceny a v případě odstoupení od smlouvy by město Slaný o tuto částku přišlo a nemělo by ani pozemek ani peníze
• město Slaný získalo díky této smlouvě pozemky u ČOV za cenu 10 Kč za m2, což není běžná tržní cena
• kupní cena pozemků p.č.383/9 a p.č.383/10 je 500,- Kč za m2. Předpoklad je, že budou pozemky v budoucnu nabídnuty k prodeji případným zájemcům a město Slaný může minimálně část kupní ceny získat zpět

Přílohou jsou předmětné smlouvy tj. kupní smlouva č.170/2014/OSM (pdf) (0.5MB) a smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy č.171/2014/OSM (pdf) (1.7MB).

Pozn. Osobní údaje (rodné číslo, podpis) o prodávajícím a údaje jiných osob než příjemců veřejných peněz byly začerněny, stejně tak jako podpis starosty města aby nebylo možné ho kopírovat.

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.