Rozbalit celou nabídku

Revitalizace historického jádra města Slaný – Husova ulice

logo programu

Cílem projektu je řešení revitalizace centrálního území městské památkové zóny města Slaného, jmenovitě pak Husovy ulice (2580 m2), která ústí na Masarykovo náměstí. Realizací projektu dojde k celkové změně vzhledu a funkčního uspořádání ulice, včetně rekonstrukce technické infrastruktury a doplnění mobiliáře. Výsledky projektu napomohou tomu, aby Husova ulice mohla korespondovat s historickým charakterem památkové zóny a posílit ekonomickou, společenskou a kulturní funkci pro městský organizmus.

Urbanistické a architektonické řešení projektu vychází z obecných základních cílů městské revitalizace, tj. z posílení obytné funkce veřejných prostorů a potlačení funkce dopravní, z vhodného připomenutí historie a obnovy pohledů na cenný urbanistický útvar. To se konkrétně projevuje v korekci šíře chodníků, v úpravě pojezdných ploch, v uspořádání vymezených pobytových míst a ve sjednocování prostorů typem dlažeb pro jednotlivé funkce parteru, typem osvětlovacích těles a dalšího mobiliáře.

Stavební práce zahrnují rekonstrukci kanalizace a vodovodu, rozšíření chodníků, srovnání úrovně vozovky a chodníků, položení nové žulové dlažby, instalaci nového veřejného osvětlení a doplnění nového mobiliáře v podobě laviček a odpadkových košů.

Projekt Revitalizace historické jádra města Slaný – Husova ulice bude spolufinancován z Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Výběrová řízení týkající se projektu:
1. Výběrové řízení na zhotovitele stavby

Fotodokumentace:

Fotografie ing. Jiřího Vohralíka z rekonstrukce Husovy ulice (pdf) (6.9MB)

Stav před akcí
Husova třída před rekonstrukcí Husova třída před rekonstrukcí Husova třída před rekonstrukcí Husova třída před rekonstrukcí Husova třída před rekonstrukcí

Realizace akce
Průběh revitalizace Husovy třídy Průběh revitalizace Husovy třídy Průběh revitalizace Husovy třídy Průběh revitalizace Husovy třídy Průběh revitalizace Husovy třídy

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.