Rozbalit celou nabídku

Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208
Doba realizace projektu: 1.12.2012 – 31.7.2014

Cílem projektu je zlepšení přístupu k uplatňování politiky rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a soukromého života ve městě Slaný.

Aktivity projektu tvoří komplexní celek usnadňující návrat ženám/mužům z mateřské či rodičovské dovolené, který podporuje jejich uplatnění na trhu práce, soběstačnost a umožňuje obnovení a prohloubení obecných i odborných znalostí a dovedností.

Projekt řeší vybudování politiky rovných příležitostí a slaďování pracovního a soukromého života.

Cílové skupiny projektu tvoří územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci. Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce. Muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi.

Hlavními aktivitami projektu jsou:
1. Realizace genderového auditu (včetně nastavení a propagace Metodiky implementace rovného přístupu a její implementace do PO.
2. Nastavení systému flexibilního zaměstnávání.
3. Nastavení systému vzdělávání v gender oblasti, včetně vytvoření internetového informačně - vzdělávacího portálu města.
4. Vzdělávání zaměstnanců MěÚ v oblasti rovných příležitostí a adaptace žen/mužů vracející se po RD/MD.
5. Nastavení systému osobnostního rozvoje a vzdělávání.
6. Vytvoření systému odborného poradenství v oblasti rovných příležitostí.
7. Zřízení a provoz přebalovací místnosti pro rodiče s malými dětmi na MěÚ Slaný.
8. Šíření výstupů projektu a osvěta.

Partneři projektu:
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva
RENTEL a.s.

Více o postupu v realizaci projektu a jeho aktivitách najdete na projektovém portále:
Portál projektu Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný

Soubory ke stažení:
Detailní informace k projektu (pdf)

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.