Rozbalit celou nabídku

Otevřený úřad – Efektivní řízení lidských zdrojů na MěÚ Slaný

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Název projektu - Otevřený úřad – Efektivní řízení lidských zdrojů na MěÚ Slaný
Registrační číslo projektu: CZ 1.04/4.1.01/57.00141

Město Slaný podalo v srpnu roku 2010 v rámci 57. výzvy Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ) v prioritní ose 4.4a - Veřejná správa a veřejné služby žádost o poskytnutí dotace na kofinancování projektu "Otevřený úřad – Efektivní řízení lidských zdrojů na MěÚ Slaný".

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění a zefektivnění řídících a personálních procesů v MěÚ, prostřednictvím analýz a inovací personálních, řídících a vzdělávacích procesů.

Klíčové aktivity projektu:

1. Analýza řízení lidských zdrojů na MěÚ - základem pro provedení analýzy systému ŘLZ zdrojů na MěÚ je vyžití stávajících dokumentů, jako např. Organizační řád, Pracovní řád, Pravidla pro hospodaření se sociálním fonde a další, k doplnění informací o skutečném stavu budou provedeny řízené rozhovory s vybranými zaměstnanci. Syntézou získaných dat a informací budou zpracovány kvantitativní a kvalitativní závěry pro navazující aktivity 2, 3 a 4.

2. Zlepšení personálního řízení na MěÚ - zpracování základních dokumenty pro ŘLZ. Jedná se o:
• Personální minimum pro vedoucího zaměstnance MěÚ
• Metodika Adaptace nových zaměstnanců na MěÚ
• Metodika hodnocení zaměstnanců včetně vazby na systém odměňování a rozvoj
• Metodika pro stanovování a hodnocení výkonových cílů
• Metodika pro hodnocení chování (kompetencí) zaměstnanců
• Příručka pro hodnotitele pro přípravu a vedení hodnotícího rozhovoru"; "Příručka pro hodnocené zaměstnance pro přípravu na hodnotící rozhovor
• Akční plán pro zavedení systému hodnocení zaměstnanců

3. Vzdělávání zaměstnanců v oblasti řízení lidských zdrojů - zkvalitnění a rozvoj personálního řízení vedoucích zaměstnanců, který umožní objektivní pohled na práci vedoucího, zvýšení úrovně manažerské práce, vytvoření náhledu na vlastní způsob práce a zdroj informací pro další manažerské postupy na MěÚ.
Vzdělávání je rozděleno do 5-ti bloků:
a) Strategie a přístupy k ŘLZ - Model shody a harvardský systém, Lidský kapitál a jeho rozvíjení, Kompetenční modely, Profil pracovní role, organizování práce, organizační struktury, Role personálních útvarů v systému ŘLZ
b) Cyklus zaměstnance, nábor a výběr pracovníků do týmu - Kde a jak hledat talentované pracovníky, Personální marketing, Kritéria výběru a výběrová řízení, Vedení výběrového rozhovoru
c) 3A. Systém řízení pracovního výkonu v organizaci - Cíle řízení , Hlavní principy, Proces, Pracovní způsobilosti a jejich parametry, Úloha zpětné vazby v řízení, Systémy hodnocení, Rozvoj podřízených - Adaptace nových pracovníků, Rozvoj lidí jako nástroj řízení výkonu, Jak se lidé rozvíjejí
d) 3B. Řízení odměňování, systémy odměňování - Filosofie, Strategie a cíle, Systémy, Zaměstnanecké výhody; Motivace lidí - Kde a jak vzniká, Motivace a stimul, Nepeněžní odměny
e) Organizační změna - Co je organizační změna, Legislativní rámec organizačních změn, Hromadné propouštění, Individuální propouštění;Role vedoucího - Psychologie změny, Zákoník práce jako nástroj vedoucího úředníka, Propouštěcí rozhovor
f) Závěrečný seminář a testování - Sdílení získaných znalostí a dovedností , Test, Prezentace dobré praxe, Stanovení plánu rozvoje účastníků na další období, Předání osvědčení

4. E-learningové vzdělávací aplikace - doplněním prezenčního vzdělávání cílem je průběžné ověření, jaké získané znalosti mají vedoucí pracovníci v průběhu zapojení do projektu.
a) E-learningový program - průřez z aktivity 2
b) E-learningový program - průřez z aktivity 3

Dílčí cíle:

• analýza a inovace personálních procesů vedoucích ke zvýšení účinnosti práce s lidskými zdroji a jejich řízení
• zlepšení kvality řízení implementací moderních metod a modelů řízení
• zefektivnění kompetencí, odborných znalostí a dovedností zaměstnanců prostřednictvím efektivního vzdělávání
• otevřenost a dostupnost poskytovaných služeb široké veřejnosti prostřednictvím kvalifikovaných a kompetentních lidských zdrojů

Termín realizace: září 2010 – srpen 2012
Celkové náklady akce: 4 248 354,- Kč
Předpokládaná dotace: 3 611 100,90 Kč


Klíčová aktivita č.2 – jednotlivé metodiky

V1 – Personální minimum pro vedoucí zaměstnance
V2 – Metodika adaptace nových zaměstnanců
V3 – Metodika hodnocení zaměstnanců
V4 – Metodika hodnocení cílů
V5 – Metodika pro hodnocení chování a kompetencí
V6 – Kompetenční model
V7 – Příručka pro hodnotitele
V8 – Příručka pro hodnocené
V9 – Akční plán


Přístupová cesta k elearningovému vzdělávání:

https://muslany.gmcloud.cz/


Foto z realizace KA3

Obřadní síň MĚÚ před opravou Obřadní síň MĚÚ před opravou Obřadní síň MĚÚ před opravou Obřadní síň MĚÚ před opravou

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.