Rozbalit celou nabídku

Vnitřní integrace Městského úřadu Slaný

Integrovaný operační program

Název projektu - Vnitřní integrace Městského úřadu Slaný
Registrační číslo projektu - CZ.1.06/2.1.00/06.06881
Název operačního programu - Integrovaný operační program
Číslo prioritní osy - 6.2
Název prioritní osy - Zavádění ICT v území veřejné správě – Cíl konvergence
Číslo oblasti podpory - Zavádění ICT v území veřejné správě
Číslo výzvy - 06

Vnitřní integrace Městského úřadu Slaný
03/2012

Město Slaný podalo v květnu 2010 žádost o dotaci na akci "Vnitřní integrace Městského úřadu Slaný". V květnu 2011 nám bylo Ministerstvem vnitra ČR schváleno přidělení dotace.

Cílem projektu Vnitřní integrace Městského úřadu Slaný je upravit informační a procesní systém MěÚ Slaný tak, aby fungoval efektivně, tvořil interoperabilní systém a byl eGON ready (on-line zdrojem kvalitních informací pro základní registry, např. při budoucím zápisu rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci do Registru práv a povinností) a tím umožnit:
• efektivní pořizování vstupních dat,
• zvýšit transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti,
• zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu,
• přiblížit a zkvalitnit služby veřejnosti.

Integrace chodu úřadu představuje "vyladění" základních komponent systému, zejména:
• systém řízení organizační struktury organizace,
• systém řízení zdrojů,
• systém řízení služeb,
• vnější integrace systému,
• klíčové databáze systému.

Předpokládané celkové náklady jsou ve výši 1.503.288 Kč, přičemž výše přiznané dotace činí 1.277.794 Kč. Akce je financována z 85% prostředky Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 15% prostředky z městského rozpočtu.

V únoru 2012 byl vybrán dodavatel řešení, společnost VERA, spol. s r.o. Realizace proběhne v březnu až dubnu 2012. Ukončení projektu se předpokládá v květnu 2012.

Ukončení realizace projektu Vnitřní integrace Městského úřadu Slaný
05/2012

Od počátku roku 2012 Město Slaný realizovalo projekt „Vnitřní integrace Městského úřadu Slaný“, pro který získalo v květnu 2011 dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím výzvy č. 06 Integrovaného operačního programu.

V únoru 2012 byl vybrán dodavatel řešení, společnost VERA, spol. s r.o., který zajistil opatření vedoucí k sjednocení informačního systému MěÚ tak, aby pracoval maximálně efektivně a tvořil interoperabilní systém. Bylo dodáno programové vybavení, provedeno nastavení informačního systému a zaškoleni pracovníci MěÚ, kteří budou software užívat a administrovat.

Informační systém MěÚ Slaný tak bude s pomocí finančního příspěvku z ERDF lépe připraven na následné celostátně prosazované kroky elektronizace veřejné a státní správy. Využitím dotace město ušetří finanční prostředky, které by muselo vynaložit, aby vyhovělo legislativním změnám a celkovému trendu zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy – např. aby informační systém MěÚ byl zdrojem kvalitních informací pro základní registry.

Provedená opatření přispěla k:
• efektivnímu pořizování vstupních dat,
• zvýšení transparentnosti výkonu veřejné správy vůči veřejnosti,
• zkvalitnění a zefektivnění vlastní činnosti úřadu,
• přiblížení a zkvalitnění služby veřejnosti.

Náklady na realizaci projektu činily 1,4 mil. Kč. Akce je financována z 85 % prostředky Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, a z 15 % prostředky z městského rozpočtu.

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.