Rozbalit celou nabídku

Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Slaný

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Slaný
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/69.00027

Termín realizace: září 2011 – srpen 2013
Celkové náklady akce: 2 872 233, 28,- Kč
Předpokládaná dotace: 2 441 398, 21,- Kč

Realizace projektu vycházela z nastavené koncepce Městského úřadu Slaný (MěÚ Slaný), jejímž smyslem je aktivně, systematicky a s ohledem na efektivní vyžívání finančních prostředků rozvíjet lidský potenciál zaměstnanců MěÚ Slaný.

Podle zákona o úřednících územně samosprávných celků je úřad povinen úředníky průběžně vzdělávat v předepsaném rozsahu, kdy toto vzdělávání je možné provádět pouze u institucí s příslušnou akreditací.

Projekt je rozdělen do dvou částí, kdy cílem první části bylo vytvoření jednoho vzdělávacího programu organizace zaměřeného na oblast legislativy a komunikace s veřejností , který byl v březnu letošního roku úspěšně akreditován Ministerstvem vnitra ČR a proběhlo proškolení zaměstnanců MěÚ Slaný jak prezenční tak e-learningovou formou.

Cílem druhé části projektu bylo proškolení relevantních zaměstnanců MěÚ Slaný ve 3 oblastech identifikovaných prostřednictvím dotazníkového šetření, které bylo provedeno v přípravné fázi projektu mezi vedoucími jednotlivých odborů a zástupci zvláštních úseků MěÚ Slaný a které definovalo oblasti vzdělávání, jež byly dotazovanými zaměstnanci určeny za potřebné, pro ně zajímavé a zároveň podporované v rámci výzvy č. 69 OP LZZ.

Cílů projektu bylo dosaženo prostřednictvím:
• sestavení sítě 2 interních lektorů městského úřadu,
• vytvoření interního vzdělávacího programu, včetně jeho pilotního testování a jeho akreditací
• prezenčního i e-learningového vzdělávání zaměstnanců MěÚ Slaný,
• systému hodnocení realizovaných vzdělávacích aktivit.

Na realizaci klíčových aktivit projektu se podíleli členové realizačního týmu projektu (4 osoby) ve spolupráci s odborným dodavatelem vybraným na základě výběrového řízení.
Projekt má vazbu na všech 6 vrcholů Hexagonu veřejné správy.
Udržitelnost projektu bude zajištěna z vlastních zdrojů žadatele.


Přístupová cesta k elearningovému vzdělávání a k pilotnímu testování:

portal.rentel.cz

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.