Rozbalit celou nabídku

Zefektivnění řízení města a MěÚ Slaný

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Název projektu: Zefektivnění řízení města a MěÚ Slaný
Zkrácený název projektu: Efektivní úřad Slaný
Reg. č.: CZ.1.04/4.1.01/89.00114

Město Slaný podalo v prosinci roku 2012 v rámci 89.výzvy OP Lidské zdroje a zaměstnanost v prioritní ose 4.4a Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence), oblasti podpory 4.4a.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy žádost o poskytnutí dotace ze sdružených prostředků strukturálních fondů EU a státního rozpočtu na kofinancování projektu: Zefektivnění řízení města a MěÚ Slaný, reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00114, s níž v rámci dotačního řízení uspělo.

Termín realizace: únor 2013 – leden 2015
Celkové náklady akce: 3 234 144,00 Kč
Předpokládaná dotace: 2 749 022,40 Kč

Klíčovými aktivitami projektu jsou:

1. KA 1 - Tvorba oborových strategií v rámci územního obvodu města
• tato aktivita si klade za cíl zpracovat zásadní oborové strategie v rámci územního obvodu města:
- podpora podnikání
- zdravotnictví a sociální služby
- rozvoj služeb
V rámci této aktivity bylo realizováno dotazníkové šetření pro podnikatele, bylo uskutečněno setkání relevantních zaměstnanců úřadu, dodavatele a občanů z řad podnikatelského sektoru a služeb a sektoru zdravotnictví a sociálních služeb, kteří v rámci zrealizovaného dotazníkového šetření projevili zájem o účast na tomto setkání.
Na základě získaných informací byly dodavatelsky zpracovány oborové strategie v rámci územního obvodu v oblasti podnikání a služeb a sociálních služeb a zdravotnictví ve formě akčního plánu.
Součástí této aktivity bylo též vzdělávání vedoucích zaměstnanců a zastupitelů v oblasti strategického řízení a plánování.

2. KA 2 - Implementace metod, postupů a dobré praxe v oblasti finančního řízení obce
• cílem této aktivity byla optimalizace finančního řízení včetně implementace nových prvků finančního řízení do praxe úřadu.
V rámci realizace této aktivity byl proveden audit majetku obce, byla vytěžena data z rozpočtu města a příspěvkových organizací a realizováno opatření ke stabilizaci financí a v neposlední řadě byly finanční možnosti města navázány na strategické cíle.
Na základě realizace této aktivity byl zpracován Rozpočtový výhled 2015-2019, Ekonomické hodnocení a Metodická příručka pořizování investic.
Součástí této aktivity bylo rovněž vzdělávání relevantních zaměstnanců v oblasti finančního řízení.

3. KA 3 - Projekty "otevřeného úřadu"
• cílem této aktivity bylo otevřít úřad občanům města a území ORP - zvýšit jejich informovanost.
V rámci této aktivity bylo realizováno dotazníkové šetření spokojenosti občanů se službami MěÚ, na jehož základě došlo k nastavení systému hodnocení kvality poskytovaných služeb.
Součástí této aktivity bylo vzdělávání zaměstnanců v oblasti řešení konfliktních situací s klienty/občany.

4. KA 4 - Zajištění realizace projektu
• cílem aktivity je zajištění bezproblémového chodu projektu prostřednictvím jeho dostatečného personálního a hmotného zabezpečení. Došlo k vytvoření realizačního týmu, který se podílí na správném zajištění realizace projektu, monitoringu projektu, řízení publicity projektu a nastavení systému udržitelnosti projektu.


Soubory ke stažení:

Průzkum názorů podnikatelů na území města Slaný

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.