Rozbalit celou nabídku

Standardizace činnosti OSPOD ORP Slaný

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Název projektu: Standardizace činnosti OSPOD ORP Slaný
Zkrácený název projektu: OSPOD Slaný
Reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/D1.00017

Město Slaný uspělo se svojí žádostí o dotaci a obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR v celkové výši 3 007 700,82 Kč. Realizace projektu "Standardizace činnosti OSPOD ORP Slaný" proběhne v období od 01.07.2014 do 31.08.2015.

Cílem projektu je naplnit požadavky novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a zákonnou povinnost, dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona na standardizaci orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí spočívá v nastavení optimálního počtu pracovníků OSPOD vzhledem k počtu dětí v dané obci a vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci s dětmi a rodinami.

V rámci projektu dojde k navýšení celkového počtu zaměstnanců oddělení sociálně-právní ochrany dětí ze současných 7 sociálních pracovníků na 11. V této souvislosti bude zajištěno vytvoření optimálního zázemí pro výkon agendy SPOD. Pod metodickým vedením budou zpracovány standardy kvality SPOD, pracovníci oddělení se budou podílet na jejich zavádění a ověřování v praxi.

Mezi aktivity projektu se dále řadí podpora profesního rozvoje zaměstnanců OSPOD, proběhne několik vzdělávacích kurzů a sociálním pracovníkům OSPOD bude poskytnuta pravidelná supervize. Během realizace projektu se uskuteční setkání u kulatých stolů, v rámci nichž se budou projednávat situace týkající se ohrožených dětí a jejich rodin.

Město Slaný si je vědomo nutnosti naplnění nových zákonných standardů ve vztahu k sociálně právní ochraně. Z tohoto důvodu se rozhodlo využít možnosti výzvy D1 z OP LZZ a zajistit nastavení žádoucího prostředí, v rámci orgánu sociálně právní ochrany již, v tzv. překlenovacím období.

Termín realizace: červenec 2014 – srpen 2015
Celkové náklady akce: 3 007 700,82 Kč

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ostatních prostředků státního rozpočtu poskytnutých na část národního spolufinancování.

Soubory ke stažení:

31.12.2014 - Pracovní postupy SPOD MěÚ Slaný zajišťující naplnění standardů kvality výkonu sociálně-právní ochrany (pdf)

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.