Rozbalit celou nabídku

Pečovatelská služba Slaný


Cíle a zásady poskytování sociálních služeb

Pečovatelská služba Slaný vznikla 1. ledna 2008. Zřizovatelem této organizační složky je město Slaný. Poskytuje pečovatelské služby podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Je držitelem Registrace sociálních služeb vydané Krajským úřadem Středočeského kraje.
Pečovatelské služby jsou poskytovány na území města Slaný vč. místních částí, a v obcích Slánska, které mají se Slaným uzavřené smlouvy o dílo.

Vedoucí organizační složky: Ing. Alena Zahrádková
Kontakt: slany@pecovatelska.cz , tel: 312 578 111, 725 721 252

Koordinátorka pro peč. služby a zástupkyně vedoucí: pí Radka Fricová, DiS.
Kontakt: pecovatelskasluzbaslany@email.cz, tel: 312 522 257

Provozní doba: od 7:00 do 19:00 hod., vč. sobot, nedělí a svátků

Posláním Pečovatelské služby je poskytování podpory klientům, kteří s využitím našich služeb a s pomocí rodiny mohou zůstat co nejdelší dobu ve svém přirozeném rodinném prostředí.
Při své činnosti se řídí platnými zákony České republiky, Listinou základních práv a svobod, zákony a vyhláškami, které se přímo vztahují k oblasti činnosti společnosti.

Cílem Pečovatelské služby je podpořit klienty v jejich domácím prostředí, pomáhat osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy zejména v oblasti osobní péče a péče o domácnost.

Cílovou skupinou jsou :
• senioři, kteří i přes svou sníženou soběstačnost chtějí žít ve svém rodinném prostředí
• osoby s chronickým onemocněním
• osoby s tělesným postižením
• osoby se zdravotním postižením
• rodiny s dítětem/dětmi

Zařízení Pečovatelské služby Slaný:
• Dům s pečovatelskou službou, Brožovského 1015, Slaný
• Dům s pečovatelskou službou, Na Sadech 173, Slaný

Organizace podporuje:
• individuální potřeby klienta
• jeho soběstačnost a nezávislost
• začlenění klienta do společnosti

Pracovníci Pečovatelské služby dodržují při své práci s klientem tyto hlavní zásady:
• rozhodnutí o nabízených službách je vždy na klientovi
• pečovatelské služby jsou poskytovány vždy na principu partnerství
• pracovníci pečovatelské služby respektují náboženské vyznání klienta, barvu pleti, jeho etnickou příslušnost
• respektují jeho zdravotní stav
• dbají na zachování důstojnosti uživatele
• zachovávají mlčenlivost o skutečnostech, které se při výkonu své práce o klientovi dozví
• trpí-li klient jakoukoli smyslovou vadou, je chování pracovníka přizpůsobeno tomuto handicapu - hlasitá mluva, gestikulace, apod.

Důvody pro neposkytnutí služeb :
• pečovatelská služba Slaný neposkytuje službu, o kterou žadatel žádá
• momentální nedostatečná kapacita
• stejnému žadateli byla pečovatelská služba vypověděna v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.