Rozbalit celou nabídku

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb v Pečovatelské službě Slaný

Každý klient má právo stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování pečovatelských služeb, aniž by tím byl jakýmkoli způsobem ohrožen.

K podání stížnosti je oprávněn rovněž rodinný příslušník, zákonný zástupce, případně jiná fyzická či právnická osoba zastupující zájem uživatele.

Stížnost je možné podat na porušování práv uživatele, na kvalitu nebo způsob poskytované péče, aniž by tím byl stěžovatel jakýmkoli způsobem ohrožen.

• Stížnosti mohou být podávány ústně, písemně, telefonicky, e-mailem
• Stížnost může být předána kterémukoliv z pracovníků Pečovatelské služby Slaný, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, příp. tajemníkovi MéÚ Slaný
• Stížnost může být podána anonymně do schránky, která je umístěna na dveřích do DPS v Brožovského ul. Pro obyvatele DPS Na Sadech je schránka ve vestibulu v přízemí
• Postupy pro předávání kompetentním osobám pro řešení stížností a způsob řešení stížností samotných, jsou stanoveny ve vnitřní směrnici naší organizace, v Pravidlech pro podávání a vyřizování stížností
• Lhůta pro vyřízení stížnosti je do 30 dnů od převzetí stížnosti
• Na kvalitu poskytování služeb si může klient stěžovat i na odboru poskytování sociálních služeb na Ministerstvu práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/367, 128 01 Praha 1
• Stížnosti jsou vyřizovány písemně a jsou evidovány v Knize stížností, připomínek a pochval. Tato je vedena u vedoucí Pečovatelské služby
• V případě potřeby zajistíme stěžovateli tlumočníka
• Požádá-li stěžovatel o anonymitu, je ze strany našeho personálu zachována mlčenlivost.

Slaný, 13.1.2015,
Alena Zahrádková,
vedoucí Pečovatelské služby Slaný

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.